STOP FOR UDLEDNING

Sidste efterår bragte virksomheder i vandsektoren i stormvejr. Diskussioner om overløb og metoder til at nedbringe overløb – og dets betydning for vandmiljø og ikke mindst badevandskvalitet var i fokus.

Nu har et nyt partnerskab fået 12 millioner kroner til iværksættelse af et fyrtårnsprojekt. Via MUDP-midler kommer der, under navnet ”OVERLØB – Datadrevne løsninger til reduktion af miljøeffekter fra overløb”, fokus på med effekt at nedbringe overløb, så de gør mindst skade.

Partnerne er VandCenter Syd, Novafos, Aarhus Vand, COWI A/S, Krüger A/S, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri, By og Miljø, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Dryp ApS, BSS ApS og InforMetics ApS. De er gået sammen om at udvikle datadrevne løsninger, der kan nedbringe overløbsmængderne og dermed også den miljømæssige påvirkning af vandmiljøet, både hvad angår åer, søer og havmiljø. – Ambitionen med projektet er, at vi skal kunne nedbringe overløbene, hvor de gør størst skade, og hvor vi kan opnå størst effekt i recipienten. Vi kan ikke vente med at reducere udledningen af spildevand, til afløbs-systemerne er fuldt udbyggede. Det vil være samfundsmæssigt uacceptabelt, siger Carsten Nystrup, administrerende direktør i Novafos, som varetager projektledelsen – ifølge DANVA.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar