Seks erhvervshuse på plads

Seks tværkommunale erhvervshuse skal fra nytår være klar til at tilbyde specialiserede erhvervsfremmetilbud til alle virksomheder i hele landet. Nu er aftalen om etableringen af erhvervshusene på plads.

– Aftalen om rammerne for erhvervshusenes etablering er et vigtigt skridt på vejen mod det nye erhvervsfremmesystem. I kommunerne er vi klar til at knokle for det, der hele tiden var målet, og som fra nytår bliver en realitet: Et forenklet og bedre erhvervsfremmesystem med virksomhederne i centrum.

Sådan siger Leon Sebbelin, formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg om etableringsaftalen for de seks nye tværkommunale erhvervshuse, som er en del af den nye lov om erhvervsfremme, som blev fremsat tirsdag og som forventes at træde i kraft den 1. januar 2019.

De seks erhvervshuse bliver placeret i Aalborg, Aarhus, Odense, Haderslev, Sorø og København. De seks filialer er placeret i Nykøbing Mors, Herning, Horsens, Hillerød, Vordingborg og Rønne. Placeringen af erhvervshusene, og de seks tilhørende filialer, er besluttet af regeringen og Dansk Folkeparti.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar