Roskilde – 100 pct. elbusser

De satser helt elektrisk i Roskilde. by I samarbejde med Trafikselskabet Movia indsættes elbusser på alle ni kommunale buslinjer, som kommunen har fuld beslutningsret over. Det gælder de travle bybusser 201A og 202A samt linjerne 203, 204, 205, 206, 208, 209 og 212. Tilsammen omfatter det ca. 2,8 mio. passagerer årligt. Elbusserne kommer ud at køre fra april 2019.

Borgmester Joy Mogensen glæder sig over, at Roskilde Kommune har lagt sig forrest i den grønne omstilling af kollektiv transport. – Jeg er meget tilfreds med, at Roskilde Byråd med beslutningen om at alle bybusser skal køre på el, kan yde et bidrag til at bremse de klimaforandringer, som kommunen har haft tæt inde på livet i form af en række oversvømmelser. Nogen skal gå forrest i omstillingen til grøn kollektiv transport, og jeg er glad for, at vi kan gøre det her i Roskilde,siger hun.

SPARER CO2. Formand for kommunens Klima- og Miljøudvalg, Karim Friis Arfaoui, hæfter sig ved, at elbusser ikke udleder nogen lokal luftforurening (NOx og partikler) – Der er heller ingen lokal udledning af CO2 fra elmotorer. Det betyde, at kommunen vil spare udledningen af 1.400 tons CO2 årligt. Det svarer til, at der pludselig kørte 470 flere elbiler rundt på vejene – de kunne hver køre 20.000 km om året – vel at mærke indenfor Roskilde Kommunes grænser,” siger Karim Friis Arfaoui.

Busserne kommer også til at støje mindre, hvilket især ville kunne mærkes i de tætte byområder i Roskilde bymidte. Det er firmaet Umove Øst, der har vundet udbuddet for elbusser i Roskilde Kommune. Administrerende direktør for Umove, Johnny B. Hansen, oplyser, at busserne i Roskilde vil komme fra verdens største busproducent – det kinesiske firma Yutong. Producenten har mange års erfaring med elbusser. Og producerer i alt 300 busser i døgnet. Det bliver også den kinesiske producent, der skal levere udstyret til at oplade busserne og stå for servicen af de i alt 20 elbusser. Det kommer til at ske fra et helt nyt garageanlæg, som Umove vil bygge i Marbjerg ved Trekroner.

Movia er i gang med at forberede næste udbud, hvor trafikselskabet også forventer at se el på linje 2A og 18 i København og Frederiksberg, ligesom også Ballerup og Egedal forventes at indføre elbusser på tre buslinjer i forbindelse med udbuddet

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar