Ros til Klimarådet … meeen

Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen siger i en rosende kommentar til Klimarådets rapport, at den tegner en række vigtige sigtelinjer frem mod 2030 op. Vi er meget enige, når rådet påpeger behovet for at vi får brint op i skala. Og de mange gode perspektiver, hvor rådet ser potentiale i brint til bl.a. busser, fly, elektrofuels, industriprodukter, færger og ikke mindst en stor eksport af brintbaserede produkter, er fornuftige.

Det er forslaget om en strategi for fleksibelt elforbrug og energilagring også.

Det kunne passede blive en del af en samlet national PtX eller brintstrategi, som vi kender det fra udlandet, og som Danmark har massivt behov for.

Direktør Tejs Laustsen Jensen har dog  ikke kun ros til rapporten: – Klimarådet virker desværre en kende uambitiøs i forhold til hvilke klimatiltag, der kan sættes i værk allerede nu. Det kan efter vores mening sagtens gå hurtigere med at implementere en række løsninger. Det er i mange tilfælde rammevilkår og ikke teknologi, der står i vejen. Og derudover virker rådet til at undervurdere den systemiske betydning af storskala PtX. Når man f.eks. påpeger i rapporten, at Power-to-X er mindre energieffektiv end den direkte elektrificering er det jo naturligvis isoleret set rigtigt. Men jo ikke hvis alternativet er at vindmøllerne står stille eller, at vi skal overinvestere massivt i elnettet. For behovet for PtX skal ikke mindst ses i relation til de massive udbygningsomkostninger til kobberkabler vi står overfor, hvis ikke vi kan omsætte den grønne strøm, eller står med en meget stor andel af vores elforbrug, der er ufleksibelt. Det anerkender rådet sådan set også i rapporten, men det virker ikke som om man for alvor ser de to spørgsmål i en sammenhæng, siger Tejs Laustsen Jensen.

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap