Milliardaftale – grønne brændstoffer

For at sætte fart på udvikling af grønne brændstoffer har regeringen indgået en bred aftale om Power-to-X, herunder om et statsligt udbud på 1,25 mia. kr. Målet er skabe grønt brændstof til fly, skibe, lastbiler både herhjemme og i udlandet.

Aftalen er indgået med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet i skyggen af den alvorlige situation i Europa, hvor energiuafhængighed og acceleration af grønne alternativer er mere aktuel end nogensinde.

Med aftalen styrker vi klimaet, dansk erhverv og den grønne forsyningssikkerhed. Jeg er meget glad for, at vi har bred politisk enighed om at sætte målet så højt, at Danmark kan spille mere end en national rolle i udvikling og produktion af nye brændstoffer. Europa er på intens jagt efter alternativer til fossil energi, og vi har travlt. Både med at blive grønne og med at blive mere uafhængig af russisk sort energi”, siger klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen.

Med aftalen skal Danmark sigte mod at opbygge en elektrolysekapacitet på 4 – 6 GW frem mod 2030. Med et mål på op mod 6 GW er Danmark i top 3 blandt de europæiske lande. Høje ambitioner for grønne brændstoffer er afgørende for at udfase fossil energi, reducere klimabelastninger, understøtte grøn vækst og løsne Ruslands greb om Europas energiforsyning.

Aftalen består af en tilskudsordning på 1,25 mia. kr. i form af et statsligt udbud til brintproduktion, bedre rammevilkår for producenterne og bygger oven på en række erhvervsfremmetiltag og puljer. Det betyder, at regeringen samlet set har prioriteret mindst 3 mia. kr. til PtX siden 2019.

Stor ros til regeringen og et bredt flertal i Folketinget for at give håndslag på 4-6 GW elektrolyse – og sætte ambition om, at Danmark skal blive nettoeksportør af grøn energi, lyder det fra Dansk Energi. Hvis aftalens ambitioner skal kunne lade sig gøre sammen med resten af elektrificeringen, kræver det en udbygning på, hvad der svarer til nye 8 GW havvind. 4 gange så meget, som DK har opstillet i dag. Ja, 4 gange! Det er vildt – og store ambitioner forpligter.

Lykkes vi, bliver det et kæmpe første boost til den spirende Power-to-X-industri herhjemme. Lykkes vi, kan vi i 2030 levere grøn energi til ikke bare vores grønne omstilling og gasuafhængighed – men også til resten af Europas, skriver foreningens direktør Lars Aagaard.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar