MILJØOPSANG: Landbrug overser plast

– Alt for meget plastik ender i dag i de store forbrændingsovne. Vi skal genbruge og genanvende langt mere af det, end vi gør i dag. Her kan landbruget også gøre en stor forskel. Med dette samarbejde får vi skabt nogle initiativer og cases, der kan fungere som gode eksempler for hele landbruget. Det er endnu et vigtigt skridt mod en grøn affaldssektor og en cirkulær økonomi. Jeg er rigtig glad for, at landbruget er med, for det er en stor opgave, som vi skal løse sammen. Jeg ser frem til samarbejdet med landbruget om at få mere genanvendt plastik, siger miljøminister Lea Wermelin

En regulær opsang som optakt til et sektorsamarbejde mellem Miljøministeriet og Landbrug & Fødevarer, der skal fremme genanvendelse af landbrugsplastik.  Det er plastikfolie til overdækning af ensilage og halm, plastnet over afgrøderne for at beskytte dem, plasttunneler til drivhuse og foderbøtter, der er fokus på. Vi bruger i dag plastik til rigtigt mange ting, og der bliver brugt meget af det – også i det danske landbrug. Med regeringens “Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” er der sat et ambitiøst mål for landbrugsområdet om, at 50 % af al plastikaffald skal udsorteres til genanvendelse i 2025 og 80 % i 2030. I dag indsamles og genanvendes cirka en fjerdedel af plastikaffaldet i landbruget, men der er potentiale for mere.

En række vigtige aktører i landbruget – plastfolieforhandlere, affaldsproducenter, indsamlere, landmænd og genanvendere m.fl. – vil blive inddraget i at finde gode løsninger. – Indsatsen for mindre plastik og mere genanvendelse er et led i vores arbejde med bæredygtighed og erhvervets målrettede indsats mod at blive klimaneutrale i 2050. Danske landmænd vil gerne gøre en indsats for mere genanvendelse og mindre afbrænding. Derfor er der netop brug for samarbejde og en fælles indsats mellem plastleverandører, erhvervet, myndighederne og dem, der håndterer affald, så det bliver lettere at sortere og genanvende, siger direktør i Landbrug & Fødevarer, Flemming Nør-Pedersen.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar