Lukning af forbrændingsanlæg giver problemer for grøn omstilling

Nils Olsen, Formand, Høje Taastrup Fjernvarme mener ikke, at KL’s forslag til lukning af ti forbrændingsanlæg i Danmark giver øget genanvendelse. Og det uanset klimaminister Dan Jørgensens (S) forsikringer. Øget genanvendelse kræver helt andre tiltag, som ændrer både produktion og forbrug af varer, forbrugsgoder med videre. Til gengæld vil en lukning af de ti foreslåede forbrændingsanlæg betyde, at cirka ti procent af grundlasten i den danske fjernvarmeforsyning fjernes inden 2030 og skal erstattes. I Veks’ forsyningsområde vil lukningen af Argo fjerne 110 megajoule/sekund varmeeffekt, og godt en tredjedel af Veks’ varmebehov skal erstattes af andre varmeformer.

Lukning af danske forbrændingsanlæg vil give problemer for den grønne omstilling. I løbet af de næste år skal op til 400.000 boliger have erstattet fossil naturgas og olie med grøn fjernvarme. Nedlæggelse af forbrændingskapacitet vil øge fjernvarmesektorens udfordringer med at levere grøn varme. For de boligejere, der skal vælge en ny opvarmningsform, er prisen for varmen også vigtig. Derfor vil en reduktion af affaldsvarmekapaciteten bremse udfasningen af den fossile naturgas i fjernvarmesystemet.

Gode virkelighedsfjerne intentioner. Ingen, hverken i affaldssektoren eller i fjernvarmesektoren, synes, at man skal generere affald for at kunne producere varme. Ressourcerne er for kostbare til, at vi bare skal destruere dem, også fordi de har kostet for meget miljømæssigt rundt om i verden. Men der er produkter og materialer, der ikke kan genanvendes. For eksempel nogle kompositmaterialer og tekstiler. Indtil der udvikles nye genanvendelsesteknologier som eksempelvis kemisk genanvendelse, er det klogeste og miljømæssige rigtigste at nyttiggøre energiindholdet i affaldet.

Det virker derfor besynderligt, at klimaministeren og forligskredsen med Klimaaftalen prøver at bilde sig selv og den danske befolkning ind, at hvis bare forbrændingskapaciteten bliver reduceret, så når genanvendelsen helt af sig selv de fremtidige EU-mål. Men genanvendelsen øges kun, hvis der stilles krav om, at produkterne skal produceres, så de kan genanvendes, og at der skal anvendes genanvendte råvarer i produkterne (“Ecodesign”). Trods gode intentioner fra EU er det langt fra den virkelighed, som vi har i dag.

Reduceret CO2? Affaldet indeholder plast, det vil sige fossilt kulstof, og samlet set er cirka en tredjedel af kulstoffet i affaldet i dag fossilt. Så affald er ikke 100 procent klimaneutralt – endnu. Med øget genanvendelse af plast eller plast produceret på biogent kulstof vil affaldet blive mere CO2-neutralt. Men affald er ikke bare et brændsel som kul, biomasse, olie eller naturgas, men et miljøproblem, som vi skal håndtere på den mest miljørigtige måde med eller uden fossilt kulstof. Det sker bedst ved at energiudnytte det affald, der ikke kan genanvendes.

Reduktionen af forbrændingskapaciteten vil ifølge Klimaaftalen reducere udledningen af CO2 med 0,5 millioner tons årligt. Reduktionen hænger alene sammen med, at mængden af dansk affald til forbrænding reduceres, i takt med at ressourcer genanvendes, indtil den økonomiske udvikling, “væksten,” overhaler effekten af genanvendelsestiltagene.

Det, forventer Miljøstyrelsen, sker i anden halvdel af 2020’erne, men dette indgår ikke i overvejelserne om “dødslisten”. Økonomisk vækst giver stadig vækst i affaldsmængder, så selv med 60 til 65 procent genanvendelse vil der stadig være cirka 35 til 40 procent af den øgede årlige mængde, som skal brændes.

Her er det berettiget at spørge, om det så er klogt at lukke forbrændingskapacitet?

LÆS hele artiklen her: https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/kls-doedsliste-udfordrer-fjernvarmens-groenne-omstilling#.YAUpoTln3aI.twitter

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar