Lær risiko for fejl

Statens ledere skal have rådgivning i at lære at tænke på tværs og lære at gå nye veje, selvom det indebærer en risiko for at lave fejl.

Det er Rådgivningsvirksomheden Mannaz der blandt de virksomheder, der hjælper Moderniseringsstyrelsen med at give de offentlige ledere nye redskaber og tænkemåder. DI Business, Af Felix Bekkersgaard Stark

Ledere i den offentlige sektor kan blive endnu bedre til at lede. Det mener i hvert fald bestyrelsen i Managementrådgiverne. Blandt anbefalingerne er, at de offentlige driftsledere skal have klarere og mere entydige mål for deres arbejde, og de skal have et større ledelsesrum til at udføre denne opgave samt at kulturen skal præges af øget tillid. Topledelsen skal igangsætte ændringen.”

– Vi er lige gået i gang, men vi forventer, at ca. 500 af statens ledere eller mulige ledere kommer i berøring med PLUS i løbet af 2018. Programmet har fire pejlemærker, som er helhedsorientering, nytænkning, refleksion og handlekraft. Især i forhold til det sidste pejlemærke om handlekraft er det tanken, at programmet skal styrke deltagerne til i højere grad at blive bevidste om deres ledelsesrum og at kunne udfordre det og handle på det. Og i den henseende er det nok en særlig udfordring i staten,at der er – og i nogle tilfælde også skal være – en nulfejlskultur, siger fungerende kontorchef i Moderniseringsstyrelsen Trine Dahl.

 

Rådgivningsvirksomheden Mannaz er en af de virksomheder, der udvikler forløbene sammen med Moderniseringsstyrelsen og efterfølgende gennemfører dem. De har – sammen med Connector og CBS Executive – vundet udbuddet om udviklingsforløb for nye ledere. Morten Tamstorf er glad for, at opgaven med Moderniseringsstyrelsen har givet mulighed for løbende dialog om udviklingsforløbet, så der kommer de helt rigtige elementer ind i forløbet.

– For at kunne levere den bedst mulige løsning for forskellige typer kunder, er det vigtigt, at man taler om, hvem ”brugerne” er. I dette tilfælde er der tale om ledere fra mange forskellige statslige institutioner, der blandt andet har skullet lære at tænke mere på tværs af faggrupper. Derfor giver det rigtig god mening, at vi har kunnet tale med Moderniseringsstyrelsen om deres behov og ud fra det give vores bedste bud på den rigtige løsning, siger Morten Tamstorf.

Han bakkes op af Trine Dahl, der mener, at den løbende dialog har været medvirkende årsag til, at forløbet har kunnet kommet hurtigere i gang og forhåbentlig bliver vellykket, fordi det med dialogen bliver skræddersyet til målgruppen.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar