Håndholdt hjemmesygepleje

Af Claës Hagström, claes@udbudsmedia.dk

Ikast-Brande Kommune går nye veje med nyt koncept for hjemmesygeplejen. Privat leverandør sætter fagligheden i højsædet og skubber bureaukrati, kolde hænder og minutskemaer væk.

Med den kommunale beslutning bliver den nederlandske Buurtzorg-model snart afprøvet herhjemme. I sit hjemland har metoden været afprøvet siden 2006. Og med godt resultat.

Undersøgelser viser, at Buurtzorgs organisering og metoder ikke blot gør de ældre og syge plejekrævende gladere og mere trygge og gør medarbejderne mere tilfredse med deres arbejde. Tilmed har man kunnet reducere udgifterne på området betydeligt.

Det særlige ved Buurtzorg er, at virksomheden i meget høj grad består af varme hænder. Sygeplejersker og hjemmehjælpere er organiseret i selvstyrende grupper på 10-12 medarbejdere, som har ansvaret for en gruppe af 40-60 ældre og syge i et lokalområde.

Stabsfunktionerne – »de kolde hænder« – består kun af omkring 50 medarbejdere, og der er ingen mellemledere.

Først kaffe, så omsorg
Alle besøg hos den ældre eller syge begynder med en snak og en kop kaffe, som ifølge Buurtzorg er med til at forebygge, tage hånd om problemer, før de opstår, og gøre de ældre mere selvhjulpne. »Først kaffe, så pleje og omsorg, « lyder mottoet.

Dermed gør forsøget i Ikast-Brande op med det store antal forskellige medarbejdere som servicerer de ældre borgere.

Tilbage i 2016 var hele byrådet i Ikast-Brande på studiebesøg i Nederlandene, der er skrevet en rapport, og til april næste år rulles et pilotprojekt ud for omkring 100 borgere fra Bording og Engesvang i Midtjylland. Pilotprojektet varer til 31. december 2022.

I hele forløbet har Lokalpleje Danmark, som har introduceret modellen på hjemlig grund, været nært involveret. Men hvem, der vinder opgaven, er endnu er ikke afgjort.

En analyse af Buurtzorg foretaget af revisionsfirmaet Ernst & Young viste i 2009, at Buurtzorgs resultater pegede på et potentiale for besparelser på op til 40 procent og med højere tilfredshed blandt borgerne.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar