GRØN BALANCE I NORD

– I Aalborg Kommune tænker vi i løsninger, der rækker ind i fremtiden og foregriber klimaudfordringerne. Derfor udvikler vi området ved Nordjyllandsværket til grønt testcenter,” forklarer direktør i Aalborg Forsyning Søren Gais Kjeldsen. Dermed understøtter organiseringen og den fysiske placering, at Aalborg vil være en kommune i grøn balance.

Fremtiden ligger mellem forsyningsarterne. Fremover kommer Aalborg Forsyning til at arbejde mere med koblinger mellem sektorer. – Her giver den nye struktur rigtig god mening. For mange af de gevinster, vi skal hente i fremtiden, ligger ikke i selve forsyningsarterne – men mellem dem, fortæller Borgmester Thomas Kastrup Larsen.

Ifølge Direktør Søren Gais Kjeldsen spiller Aalborg allerede en væsentlig rolle i udviklingen af fremtidens grønne forsyningsløsninger på tværs af sektorer: – Ud over at håndtere spildevand producerer vores renseanlæg fx også miljøvenlig energi af spildevandsslam. Det betyder faktisk, at spildevandssektoren i Aalborg allerede er klimapositiv, siger han og fortsætter:

– Biogassen på Renseanlæg Vest bliver til el, mens biogassen på Renseanlæg Øst ender som varme. Varmen bliver primært brugt til at tørre slammet. Det tørrede spildevandsslam fungerer som energikilde hos Aalborg Portland. Herfra få vi så overskudsvarme ud i radiatorerne.

På sigt kan der blive tale om 3. generations renseanlæg, der fjerner endnu mere kemi og flere miljøfremmende stoffer fra spildevandet end i dag. Eller Power-to-X (PtX) og Carbon Capture and Storage (CCS). Altså at omdanne grøn strøm til at kunne drive lastbiler, skibe og fly samt at opsamle og lagre CO2.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar