Er træafbrænding grøn?

Det pynter på landets klimaregnskab, fordi træbiomassens CO2-udledning på grund af internationale regler regnes for nul. Globalt er det en succeshistorie, hvor meget Danmark har formået at omstille til grønne energikilder.

Den anden side af medaljen er, at i fremtiden kan det danske klimaregnskab ende med at se markant værre ud end i dag. Størstedelen af den vedvarende energi kommer ikke fra sol og vind, men derimod fra afbrænding af træpiller og træflis, der i årevis er blevet kritiseret for ikke at være CO2-neutralt.

Dagbladet Information fortæller, at EU’s videnskabsakademi EASAC nu ønsker at ændre EU-regler. Afbrænding af biomasse skal fremover ikke regnes som en klimaneutral energikilde. Akademiet er et uafhængigt ekspertorgan. Det er sammensat af forskere fra EU-landene. De anfører, at CO2-udledningen fra biomasse i dag regnes for nul med de nuværende internationale regler. Men sådan bør det ikke være. Akademiet kalder ifølge Information afbrændingen af biomasse for “pervers” og opfordrer til, at man ændrer på det såkaldte ETS-system, EU’s CO2-kvotehandelssystem, så det også omfatter biomasse.

– At opgøre skovbiomasse som vedvarende energi har en pervers indflydelse på klimaet. De nuværende regnskabsregler under handelssystemet for drivhusgasemissioner fremstiller visse kraftværker og lande som grønne pionerer, selv om de rent faktisk skader klimaet, udtaler Michael Norton, EASAC’s miljødirektør i en pressemeddele.

Det budskab rammer direkte ned i de igangværende hjemlige klimaforhandlinger om nye strammere lovkrav til biomasse, hvor Ministeren holder fast i, at biomasse er den bedste løsning lige nu. – Jeg tror ikke, der er nogen partier, der kan pege på, hvordan man ellers skulle sikre, at der er varme og el de steder, hvor man udfaser kul fra kulkraftværkerne i de her år. – Så på den korte bane tænker jeg, at vi alle må være enige om, at biomasse er langt bedre end kul, siger klimaministeren.

Den socialdemokratiske klimaordfører Anne Paulin forholder sig ikketil opfordringen af EASAC, da internationale regler for biomassen lige nu ligger i FN-regi. Men det er planen med regeringens udspil, at brugen af biomasse skal mindskes, og der skal være sikkerhed for, den også er bæredygtig, siger hun til Information. – Fremadrettet ser vi gerne, at biomasse kommer til at fylde mindre, og at geotermi, store eldrevne varmepumper og andre energikilder i højere grad fylder mere. Men jeg har svært ved at se et energisystem fuldstændig uden biomasse, lyder kommentaren.

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap