EN 5te MISSION I GRØN FORSKNINGSSTRATEGI

Jacob Østergaard, professor, centerleder, DTU Elektro: Vi er nødt til at sætte ind på flere teknologiske fronter for at nå 70 % målet om reduktion af klimagasser frem mod 2030. Power-to-X er en af de vigtige brikker. Men i vores kapløb med tiden, skal vi ikke overse de lavthængende frugter, der kan høstes nu og her ved at digitalisere og sammenkoble de eksisterende energisystemer. Det vil samtidig hurtigere gøre Power-to-X konkurrencedygtig

Sådan skriver Jacob Østergaard i Energy Supply. Vi står med en vifte af forskellige muligheder for at tænke energisystemet sammen. Der er god grund til at indføje det som en femte mission i regeringens forskningsstrategi. Fokus skal være at få forskningen til at levere det næste skridt: de nødvendige smarte styringsmekanismer med inddragelse af bl.a. kunstig intelligens og udvikling af de tilhørende forretningsmodeller, der gør det tilstrækkeligt billigt og interessant for alle aktører at være med. Det vil også gøre os i stand til at fastholde og udbygge vores stærke position på verdensmarkedet inden for energieffektive teknologier og lægge an til et nyt eksporteventyr, hvor danske virksomheder kan udnytte vigtige erfaringer fra vores unikke levende ener-gilaboratorier, som hele verden rejser til for at lære af.

I mit hoved tegner der sig en klar plan, lyder Jacob Østergaards melding: For det første skal vi fortsætte med at elektrificere så meget som muligt, så vi udnytter energien fra vind og sol bedst. Det er allerede på vej i disse år, hvor flere og flere virksomheders produktionsanlæg bliver omstillet, varmepumper overtager varmeforsyningen, og den tunge transport også begynder at fungere på strøm. Det gælder både færger, bybusser og lastbiler, som eksempelvis Arla senest har indkøbt.

Samtidig skal vi udvikle de digitale løsninger, der gør energisystemet smartere. Vindmøller, der ikke blot producerer el, men også indeholder et elektrolyseanlæg, så de kan producere brint, er allerede på tegnebrættet hos nogle af de store aktø-rer på markedet. Det vil gøre hele Power-to-X tankegangen meget nemmere at realisere.

Endelig kan det kun gå for langsomt med at sammentænke vores energisystem. Vi har et stærkt fundament til at udvikle nye indsatser, der både udnytter den nu-værende energiinfrastruktur bedre, øger digitaliseringen og sammentænker de forskellige energiteknologier og forsyningsnet til et sammenhængende, markedsbaseret og fleksibelt energisystem.

Det vil hurtigt og effektivt bringe os et stort skridt videre med den grønne omstilling allerede i løbet af de næste par år, og samtidig accelerere den fremtidige Power-to-X udvikling, når vi fra starten får tænkt de rigtige systemløsninger. Der er derfor i mine øjne ingen tvivl om, at rege-ringen bør tilføje en femte mission i sin grønne forskningsstrategi, der fokuserer på digitalisering og sammenkobling af energisystemet.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar