EL:CON: 25 nye arbejdsbiler på el

Installationsvirksomheden EL:CON arbejder intensivt med energioptimering og rådgivning til kunder om succesfuld klimaomstilling via teknologi og digitale services. Eget bidraget til grøn omstilling sendte virksomheden sidste år som de første i branchen de første 100 procent eldrevne arbejdsbiler på gaden.

Elbilerne giver værdi i de bynære områder og stor tilfredshed hos medarbejderne. Derfor er det ifølge Jesper Knudsen, adm. direktør i EL:CON, også naturligt at investere yderligere i en eldrevet vognpark. Det sker med tilførslen af 25 nye CO2-neutrale elbiler, der fordeles rundt i afdelingerne på tværs af landet.

– Vi er kommet langt inden for grøn omstilling og energieffektivitet. Det har hele tiden været ambitionen, at bygge ovenpå det samlede antal af elbiler som erstatning for diesel- og benzinbiler, da vi mener, at det er vigtigt, at vi som virksomhed påtager os det ansvar at presse på udviklingen, siger Jesper Knudsen og fortsætter:

– Elbilerne bliver fortsat mere konkurrencedygtige. Jeg tror på, at el-arbejdsbiler er fremtiden, og at de kan blive et reelt alternativ til de biler, der kører rundt i dag, men det kræver fortsat, at hele værdikæden arbejder mod det fælles mål.

Jesper Knudsen: Gennem trepartsinitiativ mellem Arval, Ejner Hessel og EL:CON er det lykkedes el-varebilen at nærme sig et konkurrencedygtigt alternativ. På nuværende tidspunkt er det dog endnu ikke realistisk at omlægge hele vognparken til at være eldrevet på én gang. Det skyldes dels økonomien forbundet med en totalomlægning, men også at lade-infrastrukturen fortsat skal udbygges til også i højere grad at dække uden for storbyerne.

– Jeg tror på, at vi over de næste år vil se, at både lovgivningen, økonomien og hele lade-infrastrukturen til opladning gør det stadigt mere attraktivt at omlægge til elbiler og dermed bidrage til den grønne omstilling. Det gælder også for os selv, for der er ingen tvivl om, at det er den vej, vi vil, siger Jesper Knudsen.

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap