DI-blog om konkurrenceudsættelse

Skal kommunalt ansatte fortsat skal være del af ældreplejen?

Jakob Scharff, branchedirektør i DI Service, blogger om mulighederne i at konkurrenceudsætte offentlige opgaver: Efter det er kommet frem, at den kommunale hjemmepleje har svigtet en ældre borger, der ikke har fået den nødvendige pleje, vil borgmesteren have skærpet tilsyn med den kommunale hjemmepleje. Der skal oprettes en hotline, hvor borgerne kan ringe ind, og der skal laves en handlingsplan med en garanti om, at der aldrig sker fejl igen. Og så skal byrådet have en principiel diskussion om, hvorvidt samfundet overhovedet kan overlade en så vigtig opgave til kommunalt ansatte.

Ovenstående er sjældent reaktionen, når der sker fejl og svigt i den kommunale hjemmepleje. Men byt så ordet ”kommunal” ud med ”privat”, og så er sagen en anden. Her er det til gengæld ofte reaktionen, hvis en privat leverandør har begået en fejl.

Regeringen har annonceret, at de ved årsskiftet vil komme med en plan for, hvordan konkurrenceudsættelsen af de skattefinansierede opgaver kan øges. Forventninger er store hos virksomhederne, der efterhånden står utålmodige i startboksen, da planen har været udskudt flere gange siden valget.

DI’s anbefalinger til regeringens kommende plan er blandt andet: 1) Fastsæt et mål om, at 45 pct. af de udbudsegnede opgaver konkurrenceudsættes i 2025, 2) Følg systematisk op på statens udbudspolitik og 3) Forpligt offentlige myndigheder til at udarbejde en udbudsstrategi, så det bedst muligt udnytter kompetencerne hos de private virksomheder.

Private leverandører beskyldes for mange ting. Senest har en socialdemokratisk kommunalpolitiker i Vejle ligefrem påstået, at det er livsfarligt at overlade de skattefinansierede opgaver til private. Det hører naturligvis ingen steder hjemme at skabe usikkerhed og utryghed hos borgerne ved at insinuere, at det er livsfarligt for dem, når private leverandører leverer dele af de skattefinansierede services.

Medarbejderne i den private hjemmepleje leverer hver eneste dag en omsorgsfuld pleje og hjælp til de ældre, og de ældre er meget tilfredse. Når serviceopgaver som rengøring, hjemmehjælp og vagtopgaver testes på det private marked, sikres det, at det er den leverandør, der kan levere den bedste løsning, som udfører opgaven. Om det bliver en privat eller kommunal leverandør, bør afgøres i en fair og åben vurdering. På den måde kan vi sikre borgerne den bedste velfærd og flest varme hænder for pengene, hvilket bør være i alles interesse.

Konkurrence om opgaverne bidrager til at optimere opgaveløsningen, så der frigøres ressourcer, der kan bruges på at forbedre kvaliteten af serviceydelserne eller foretage andre økonomiske prioriteringer.

Eksempelvis kan regionerne konkurrenceudsættes støttefunktionerne på et sygehus og i stedet koncentrere sig om selve behandlingen af patienterne, mens kommunerne eksempelvis kan udbyde driften af et plejecenter og benchmarke kvalitet og omkostninger med den kommunale drift.

Tilsvarende kan staten frigøre en række politifaglige ressourcer ved at samarbejde med vagt- og sikkerhedsvirksomheder om eksempelvis transport- og bevogtningsopgaver. Konkurrence mellem offentlige og private leverandører bidrager generelt til at udvikle og forbedre opgaveløsningen til gavn for borgerne, og derfor bør det offentlig-private samarbejde også styrkes markant.

 

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar