Dansk Erhverv: Offentlig konkurrence går i stå

Konkurrenceudsættelse i kommunerne går i stå frem mod 2025. Sådan lyder konklusion på en analyse fra organisationen Dansk Erhverv. Kommunerne forventer kun at hæve graden af konkurrenceudsættelse fra 27,1 pct. i 2017 til 27,4 pct. i 2025, lyder en konklusion.

Derfor efterlyser Dansk Erhverv et konkret politisk mål om at øge konkurrenceudsættelsen.

Siden 2007 er kommunernes konkurrenceudsættelsesgrad steget fra 22,7 til 27,1 pct. En mindre stigning på 4,4 procentpoint. I 2017 konkurrenceudsatte kommunerne således kun lige godt hver fjerde konkurrenceegnede opgave, svarende til 63,5 mia. kr.i På den anden side, er der altså opgaver for ca. 170 mia. kr., som kommunerne ikke skaber konkurrence om. For at sikre en effektiv og innovativ opgaveløsning, som giver borgerne den bedste kvalitet for pengene, er det nødvendigt, at kommunerne fremover øger konkurrenceudsættelsen. Der er dog ikke noget, som tyder på, at kommunernes vil øge konkurrenceudsættelsen væsentligt frem mod 2025.

Dansk Erhvervs kommunaldirektørundersøgelse fra november 2018 viser tværtimod, at kommunerne ikke forventer at øge konkurrenceudsættelsen nævneværdigt de kommende år. De forventer kun en marginal stigning fra 27,1 pct. i dag til 27,4 pct. i 2025.

Den forventede marginale stigning, som Dansk Erhvervs undersøgelse viser, er et udtryk for store udsving i, hvordan de enkelte kommuner forventer, at konkurrenceudsættelsen vil ændre sig de kommende år. Udsving, der udligner hinanden og i sidste ende fører til en fastholdelse af status quo. Undersøgelsen peger på, at der er to modsatrettede tendenser, som kommer til at kendetegne den kommunale konkurrenceudsættelse de kommende år. 25 af de adspurgte kommuner forventer, at konkurrenceudsætte mere frem mod 2025, mens de resterende 21 kommuner forventer, at konkurrenceudsætte mindre frem mod 2025. Mens 12 kommuner peger på, at de forventer en stigning på mere end 2 procentpoint, er det mest iøjnefaldende, at hele ni kommuner angiver, at de forventer at konkurrenceudsættelsen kommer til at falde med mere end 2 procentpoint.

 

Kilde: Læs videre Nr. 15: Konkurrenceudsættelse i kommunerne går i stå frem mod 2025

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar