BAT-kartellet efterlyser bedre byggeudbud

Foto: Gunde Odgaard, BAT-kartellet

Af Claës Hagström, claes@udbudsmedia.dk

Offentlige bygge- og anlægsopgaver udmærker sig ofte ved at blive til skandaler. Det har fået BAT-kartellet til efterlyse en bedre udbudspolitik.

BAT-kartellets sekretariatschef, Gunde Odgaard har derfor henvendt sig til Folketingets Boligudvalg. Som han ser det, skyldes miseren valget af de konkrete entreprenører, udførende virksomheder og rådgivere, der fik opgaverne.

Gunde Odgaard henviser til supersygehusene, Niels Bohr Bygningen, Storstrømsbroen, Metroen, samt letbanerne i Aarhus og i Odense.

Eksemplerne er desværre mange, hvor udførende entreprenører og/eller rådgiverne ikke har været opgaven værdig. Ikke har kunnet løse opgaven i den ønskede kvalitet, har haft et ekstremt dårligt arbejdsmiljø, dårligt samarbejde på pladsen mellem de involverede parter, tidsfrister der skrider, budgetter der overskrides og vi kunne blive ved, fremfører Gunde Odgaard.

For meget matematik og udbudsmodeller
Han peger på, at målet for alle må være at få det bedst mulige byggeri med mindst mulige problemer, men sådan er det ifølge sekretariatschefen ikke i dag:

”Det er den måde, det politisk er bestemt, hvordan opgaverne udbydes, som bærer en stor del af skylden. Før udbudsreglerne ændres bliver det ikke bedre”, siger Gunde Odgaard til fagmediet BygTek.

Han mener, at udbudsreglerne det hele for offentlige og almene bygherrer bliver mere og mere matematisk med pointmodeller, to-kuvertsystemer, bedømmelseskriterier og beregningsmodeller.

Han efterlyser, at også bygherrens erfaring og skøn har en vis betydning, og at det skal spille en selvstændig rolle i udbuddet:

”Matematiske modeller er lette at afkode og dermed manipulere og imødekomme for de useriøse entreprenører og rådgivere. Så vi må stille præcise krav i stedet for en stram styring af bedømmelseskriterier, der ofte ender med den laveste pris i stedet for det bedste bud”, siger Gunde Odgaard.

Tilbudsfeltet er udvidet
BAT-kartellets sekretariatschef peger samtidig på, at tilbudsfeltet er blevet kraftigt udvidet og henviser til entreprenører, som vi traditionelt ikke har set i Danmark.

Det er entreprenører med en anden forretningsmodel og forretningsetik, end hvad vi har været vant til.

Det offentliges udbud tager ikke hensyn til disse forandringer, konstaterer han og peger på, at offentlige udbud bør tage deres udgangspunkt i en mere dialogbaseret udbudsform:

– Dialogbaseret udbudsform er naturligvis et lidt upræcist begreb. Vi opfordrer imidlertid bygherrerne til at gøre brug af dialog før udbuddet – tidlig markedsdialog – og til at overveje de fleksible udbudsformer som, ’udbud med forhandling’ og ’konkurrencepræget dialog, mener Gunde Odgaard.

Dialogbaserede udbud
Jo mere kompliceret en opgave er, des større er behovet for de dialogbaserede udbud og dermed også den tidligere inddragelse af entreprenøren. Noget som virksomhederne i byggeriet ofte efterspørger.

Om man vælger den ene, den anden eller den tredje entrepriseform er naturligvis ikke ligegyldig, fordi alt efter om man vælger hovedentrepriseformen, totalentrepriseformen eller går helt ud i detaljeringsgraden og udbyder i fagentrepriser, så stiller dette nogle nye og anderledes krav til bygherren og til bygherreorganisationen.

Skal granskes for fejl og mangler
Ifølge Gunde Odgaard gælder det grundlæggende om, at ’bygherrerne bliver bedre til at være bygherre’.

At projekterne granskes af uafhængige rutinerede arkitekter, ingeniører og entreprenører for fejl, mangler og bygbarhed burde være en selvfølgelighed for alle projekter, men især for de mere komplicerede af slagsen:

– I byggeriet gælder der den grundregel, at hvis man vil sikkert og hurtigt i mål, så skal man tage den med ro i starten, og sørge for at mest muligt er rigtigt på plads inden byggeriet begynder. Som politiker der interesserer sig for udbud af bygge- og anlægsopgaver, burde det også være et helt centralt opmærksomhedspunkt, at private bygherrer aldrig anvender den udbudsmetode, som offentlige og almene bygherrer er underlagt i lovgivningen. Ingen privat bygherre ville nogensinde overveje et sådant udbud, slutter Gunde Odgaard.

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap