Bekymring i Svendborg

Af Claës Hagström, claes@udbudsmedia.dk

Affaldsforliget vækker bekymring hos Svendborg Kraftvarme. Kommunen har længe været ude efter værkets skalp, og nu truer regeringens affaldsreform med en nedlukning, som kan sende millionregning videre til kunderne.

For værkets direktør, Kjeld Bussborg Johansen og for kunderne, er det afgørende, om affaldsforliget giver værket en frist for at overleve frem til 2024. Sagen er den, at der i Svendborg længe har været politisk flertal ønske om at lukke kommunens kraftvarmeværk, når det er gældfrit i 2024.

Uanset om det lykkes KL at udarbejde en plan for lukning af affaldsforbrændingslæg eller ej, kan værkets kunder stå med en millionregning, frygter Kjeld Bussborg Johansen.

Kommer værket ikke med på KLs liste liste over værker, der skal indgå i en nedregulering, kastes værket ud i at skulle give tilbud på affaldsforbrænding oplyser han.

Så er det et spørgsmål om at være dygtig nok til at give de rigtige priser. Det er en opgave, som Svendborg Kraftvarme ikke er ubekendte med. For der er ikke nok lokalt affald, så værket har i mange år været ude på det liberale marked for at byde ind på affald, forklarer Kjeld Bussborg Johansen.

Hvis staten ikke kompenserer
For Svendborg Kraftvarme kommer det an på, hvor lang tid de har til at håndtere overgangen mod gældfrihed i. Lykkes det KL at lande en aftale med kommunerne og få Svendborg Kraftvarme på listen over værker, der skal lukke, vil Staten kompensere med 70 procent af udgiften. Ellers stilles værket over for udgifter til skærpede miljøkrav og i sidste ende krav om at neddrosle kapaciteten. Og det i en situation, hvor værkets gæld først er afviklet i 2024.

Hvis værket skal lukke ned og bygningen tømmes, vil det koste seks-syv millioner kroner. Skal det hele fjernes, bliver regningen ikke under 12 millioner kroner. Af de penge er der så under alle omstændigheder 30 procent tilbage, som nogen skal betale. I sidste ende er der kun affaldskunderne i Svendborg, der kommer til at stå den regning.

Men hvis man vælger at lukke Svendborg Kraftvarme hurtigt, så skal affaldet afsættes til anden side, og kan det afsættes til en lavere pris, end vi selv kunne forarbejde det til, er der en margin, som kan være med til kompensere kunderne, vurderer Kjeld Buusborg Johansen.

Selv om Svendborg Kraftvarmes fremtid længe har været omdiskuteret, mener Kjeld Bussborg Johansen ikke, at det er en given sag, at værket vil komme med i en eventuel plan fra KL.

Der er nemlig elementer omkring Svendborg Kraftvarme, som gør, at værket kunne være mere effektivt, hvis værket var blevet udbygget anlægget til røggaskondensering. Eller hvis man kunne komme af med varmeproduktionen om sommeren. Ud over det er Svendborg Kraftvarme et ret godt vedligeholdt anlæg, og det tæller formentlig også med, skønner Kjeld Bussborg Johansen.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar