Offentligt-privat samarbejde under pres

Lad os tage et opgør med ”dem og os” fremfor at skubbe de private aktører væk fra markedet. Dansk Erhverv er i dag ude med opråb i Berlingske om de svære forhold for de private aktører.

Det er den forkerte vej at gå. – Vi ser desværre klare tegn på, at flere og flere private aktører udelukkes på velfærdsområdet. Vi ser opgaver, som ikke bliver udbudt. Vi ser lige nu forhandlinger på socialområdet, hvor man vil forbyde private aktører. Vi ser det med regeringens frikommuneforsøg, hvor man åbner op for at kommunerne kan nægte borgeren at træffe sit eget valg. Derudover spares værdifulde input fra konsulenter tilsvarende væk. Det er den forkerte vej at gå. Løsningen er et styrket samarbejde mellem det offentlige og private, siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

– Det er en bekymrende udvikling, hvis de syv kommuner ender med at udelukke de private aktører fremfor at styrke samarbejdet. Min opfordring er derfor, at man i stedet tager et opgør med ”dem og os” fremfor at gøre det svært for de private aktører. I de kommende år vil der komme et stigende pres på den offentlige velfærd i følge af, at vi bliver flere ældre og færre til at forsørge. For at løse den samfundsudfordring bliver vi nødt til, at sikre at de offentlige og det private arbejder langt tættere sammen. Og det gør man altså ikke ved på forhånd at udelukke private aktører. For velstand, velfærd er hinandens forudsætninger– ikke modsætninger.  Det handler om at gentænke den måde vi samarbejder om velfærden på – og den gentænkning skal ske nede fra og op med udgangspunkt i borgerne og ikke systemet, siger Brian Mikkelsen.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar