NU, NU – nej NU kommer konkurrenten til Karnov

NU skulle det være ganske vist. NU melder IT-virksomheden Schultz atter klar med deres udfordrer til Karnov. Til oktober er Schultz klar til at sende sit længe ventede modstykke til Karnov på markedet for domssamlinger. Det sker et år senere end forventet, men bebudes det,  så går jagten også ind på advokatkunder i alle afstøbninger.

Allerede i september 2019 blev det fra Danske Advokater oplyst, at Danmark inden for et år ville få et nyt, samlet produkt for juridisk information, der vil skabe konkurrence til Karnov Groups produkter. – Vi har fundet en samarbejdsmodel med Schultz, som sikrer medlemmer og andre brugere af juridisk information adgang til et super produkt til en skarp pris, lød budskabet. Det blev tlføjet, at produktet først ville være klar til brug for advokatvirksomheder og andre brugere om ca. et år – alias efterår 2020. Til gengæld – lød det, vil der allerede om kort tid være mulighed for at købe produktet, så man er på plads, den dag produktet går i luften – og det til en særlig attraktiv intro-pris, hvis man er medlem af Danske Advokater, der kaldet tiltaget ”rettidig omhu”.

KRIG OG KONKURRENCE. Schultz-koncernens tiltag sammen med Danske Advokater om en domsdatabase, var en udmelding om krig og konkurrence om de danske domme: – Schultz vil vædre Karnovs monopol, lød avisoverskrifter. Danske Advokaters adm. direktør Paul Mollerup (foto) udtalte, – Karnov sidder i dag tungt på markedet for juridisk informationssøgning. Der er brug for mere konkurrence i det marked – både når det gælder produkterne og priserne – og det vil vi gerne være med til at sikre. Derfor har vi indledt et samarbejde med Schultz om at lancere et nyt produkt, som vil kunne imødekomme rigtig mange advokaters og juristers behov, men til en langt skarpere pris, end hvad vi kender på markedet i dag.

Han blev suppleret af Adm. direktør Simon Svarrer i Schultz, der anførte: – Vi har fokus på at udvikle en innovativ løsning, der imødekommer advokaters og juristers behov for informationssøgning. Vores fælles mål er løbende at udvikle en løsning, der imødekommer det moderne advokathus’ behov. Danske Advokater og Schultz møder allerede stor opbakning fra markedet, og begge parter ser frem til udviklingssamarbejdet, fortalte han.

I godt et år voksede kredsen af toneangivende advokatvirksomheder, der meldte om tilslutning til initiativet. Samtidig besluttede Schultz i sommeren 2020 at udskyde lanceringen af den nye platform til juridisk informationssøgning til januar 2021. Den ambitiøse satsning inden for legal tech, Schultz Legal Research, har siden kunnet tilføje en række af de store advokatvirksomheder til listen af kommende brugere – blandt andre Kromann Reumert, Bech-Bruun, Plesner og Advokatfirmaet Poul Schmith. Læs videre og følg udviklingen her: https://schultz.dk/loesninger/schultz-legal/

Del dette med dit netværk: