IKA PANEL, FREMTIDENS RAMMEAFTALER

Der er den seneste tid sat spørgsmålstegn ved rammeaftalers anvendelighed til anskaffelse af it-løsninger. Baggrunden for debatten er kendt af alle. Synspunkterne er forskellige, men har det til fælles, at de hidtil er udvekslet i medier, der gør samtalen herom vanskelig og unødvendig unuanceret.  Det er ærgerligt, fordi emnet fortjener bedre.

Det vil IKA gerne gøre noget ved. Da samtale fremmer forståelsen, har IKA inviteret relevante aktører til en online panelsamtale om rammeaftaler og anskaffelser af it-løsninger. Rammeaftalens iboende styrke er, at den effektivt bidrager til at løse mange behov, men jo ikke alle typer af behov – inden for samme ramme. Samtalens omdrejningspunkt er ikke juraen, men det felt juraen skal virke ind i, og som udgøres af de mange hensyn, behov og interesser, der er i spil for alle parter, når virkeligheden står for døren. Ambitionen med panelsamtalen er – med afsæt i det som parterne hver især er optaget af – at få fokus på det som samler os på tværs af hensyn, behov og interesser. Og dermed også begynde at samtale om, hvordan fremtiden for rammeaftaler for it-anskaffelser tager sig ud.

Panelsamtalen følges op af et senere datosat webinar, der tager fat om og løfter samtalens hovedpointer ind i den juridiske ramme, der i sidste ende skal understøtte de italesatte behov, hensyn og interesser.

Panelsamtalen er for ordregivere og tilbudsgivere, der vil bidrage til den gode samtale om behovene og udfordringerne i fremtidens rammeaftaler. Som deltager har du mulighed for at være aktivt deltagende både på chat og mundligt via Teams.

Panelet består af:
Per Mouritsen, EG Public
Jesper Langkjær, IKA
Henrik Brix, KITA
Preben Bech, KMD
Jesper Bo Seidler, Schultz
Anders Kerzel, Systematic

Panelsamtalen afholdes online den 25. maj 2021 kl. 10.00 og er for både ordregivere og leverandører, der vil bidrage til den gode samtale. Det er gratis at deltage.

Samtalen moderes af Anders Nørgaard Jensen og Povl Nick Bronstein

Læs mere og tilmeld dig her: https://lnkd.in/ekHWCvj

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar