Havne er infrastruktur

Havne er grundlag for bæredygtig udvikling for og i hele landet.

”Infrastruktur” kommer af det latinske infra ”neden for”og structura ”bygge”, dvs. underbygning, grundlag. Det er netop, hvad havne er. Havne er grundlag for en sammenhængende infrastruktur og for forsyningssikkerhed. Havne er forretning og transportknudepunkter, hvor transportformerne knyttes sammen. Havne er erhvervscentre og dermed grundlag for vækst og jobskabelse overalt i Danmark.

Havne er forretning. Danske havne udvikler infrastrukturen. Der bygges, uddybes og investeres, så transporten kan glide effektivt og til mindst mulig gene for kunder og by. Havnene skal hele tiden være foran den generelle udvikling, fordi det tager lang tid at bygge i og ved vand. Investeringerne er enorme, men havnene er økonomisk robuste og tænker langsigtet i forhold til det erhvervsliv, der har brug for at få materialer ind til produktion eller færdigprodukter ud på eksportmarkederne, og med tanke på det land, der bindes sammen. Havne er transportknudepunkter, men de er også lokale og regionale erhvervscentre med en betydning, der kan række langt ud over kommunegrænsen. Der er blandt virksomhederne rift om at etablere sig på havnene.

De maritime klynger, der opbygges, trækker nye virksomheder til og styrker virksomhedernes udvikling. Derfor er havne vigtige erhvervscentre for kommunerne.

Havne er typisk ejet af kommunerne. Det offentlige ejerskab er med til at understrege vigtigheden i forhold til forsyning og balanceret udvikling. Dette bidrag til samfundet kan kun ske, hvis havnene får lov til at udvikle deres forretning til gavn for danske virksomheder og det danske samfund.

Danske Havne understøtter denne udvikling af sektoren. Havne er og skal være meget mere end infrastruktur. Havne er grundlag for bæredygtig udvikling for og i hele landet. Kilde: Havnepolitisk redegørelse 2016.

Del dette med dit netværk: