“Bundløs uvidenhed” bag CO2-afgift?

Arla Foods har mere end fordoblet sin målsætning for at reducere udledning af drivhusgasser i driften fra 30 til 63 procent frem mod 2030. Det nye mål er netop blevet godkendt af Science Based Targets-initiativet iht. de nødvendige reduktioner for at holde den globale opvarmning på 1,5 °C. Efter klimatjek på næsten 8.000 Arla-gårde, har Arla udvidet sine tiltag inden for produktion og logistik for at sætte yderligere skub i bekæmpelse af klimaforandringer. Med det nye mål om at reducere 63 procent af udledningen af drivhusgasser i produktion, logistik og energiforbrug inden 2030, mere end fordobler Arla sit tidligere reduktionsmål på 30 procent med 2015 som basisår. Mellem 2015 og 2020 har Arla reduceret virksomhedens udledning med 24% og de nye planer omfatter blandt andet en overgang til fossilfrie brændstoffer for hele flåden af mælketankvogne og distributionslastbiler og et skift til vedvarende energi og lavenergiløsninger på tværs af virksomhedens mejerier og kontorer.

2030-målet er godkendt af Science Based Targets-initiativet (SBTi) i overensstemmelse med de reduktioner, der kræves i scope 1 og 2 for at holde opvarmningen på maksimalt 1,5 °C, det mest ambitiøse mål i Paris-aftalen. Arla er en af blot 61 føde- og drikkevareproducenter i verden og et af de første andelsmejerier, der har fået godkendt en 1,5 °C-målsætning af SBTi. – Vi er meget glade for, at Science Based Target-initiativet har vurderet, at vores mål er i overensstemmelse med, hvad den seneste klimavidenskab siger er nødvendig for at nå målene i Paris-aftalen. Mejeriprodukter nydes i vidt omfang i hele verden, og efterspørgslen fortsætter med at vokse, ikke mindst på grund af mejeris store indhold af protein og calcium, produkternes mangfoldighed og priser, der er til at betale. Sammen med vores andelshavere er vi stærkt opsat på at reducere udledningen af drivhusgasser i mælkeproduktion yderligere, så folk fortsat kan have tillid til og glæde af vores mejeriprodukter, siger Peder Tuborgh, administrerende direktør for Arla Foods.

BUNDLØS UVIDENHED. Arla-topchefen gentager aktuelt sine advarsler mod en afgift på CO2-udledninger. Han kalder det ligefrem “Moralsk forkert” at skære ned i produktionen, mener han og kalder ifl. Watch-medier samtidig på, at erhvervet ”støjer noget mere”. Peder Tuborgh har de seneste måneder kastet sig aktivt ind i debatten om afgift på landbruget og har en klar opfattelse af tilstanden for de folkevalgtes vidensniveau. – Jeg har været inde hos alle partier på nær en enkelt flere gange det seneste halve år. Jeg vil bare sige, at I politikere må ikke træffe beslutning på basis af, hvad man ved nu. I lever i bundløs uvidenhed om, hvad I samtaler om, lød det kontant fra Arla-direktøren, da han for nylig deltog i et delegeretmøde hos Landbrug & Fødevarer.

Arla-chefen har advaret mod en klimaafgift, som, hvis den indføres, især ventes at ramme kvægproduktionen hårdt. – En afgift – eller skat, som han kalder det – på 750 kroner per ton vil vælte erhvervet, lyder advarslen.

Arla har afsat op til 500 mio. euro (cirka 3,7 mia. kr.) som belønning til sine mælkeproducenter. De mange penge skal gå til motivere til og finansiere tiltag, der er nødvendige for at nå 2030-målet for emissionsreduktioner på gårdene.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar