Advokaters konkurrence

Torkil Høg, Partner hos BACH Advokater

– Det er spændende, at konkurrencen i vores branche nu bliver kortlagt. Der er flere temaer, man kan tage fat i. Jeg synes et af temaerne bør være, hvilke konsekvenser det har for konkurrencen på markedet for advokatrådgivning til private (virksomheder), at Kammeradvokaten fortsat har en meget betydelig ikke-konkurrenceudsat forretning (vel er stykke over en halv milliard kroner årligt inklusive insolvens), og dermed en stor investeringskraft. – Det går meget langsomt med at konkurrenceudsætte (eller hjemtage) rådgivningen til staten. Gad vide om KFST har mod på at tage denne problemstilling op? Det er jo styrelsens egen alt for faste advokatforbindelse (og aftalen med staten), man så skal til at kigge på med halvkritiske øjne, kommenterer Torkil Høg på LinkedIn.
Anledningen er, at Konkurrencerådet nu vil undersøge konkurrencen i advokatbranchen. Konkurrencerådet igangsætter en analyse af konkurrencen i den danske advokatbranche. Som udgangspunkt vil analysen omfatte såvel store som små advokatvirksomheder og alle typer af advokatydelser.

Advokater udfylder en vigtig rolle i samfundet, hvor de bidrager til at sikre retssikkerheden og grundlaget for en velfungerende markedsøkonomi. Effektiv konkurrence i advokatbranchen vil gavne forbrugerne, virksomhederne og samfundet som helhed.

På den baggrund igangsætter Konkurrencerådet en analyse af konkurrencen i den danske advokatbranche. Analysen vil som udgangspunkt omfatte hele branchen. Det vil sige både store og små advokatvirksomheder og alle typer af advokatydelser. Analysen vil også inddrage tidligere analyser af advokatbranchen, blandt andet Produktivitetskommissionens.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer interessenter til at byde ind med problemstillinger eller fakta, som kan have betydning for konkurrencen i advokatbranchen, og som derfor kan indgå i analysearbejdet. Henvendelse kan ske til kontorchef Niels Enemærke på mailadressen mailto:ne@kfst.dk eller telefon 41 71 52 33.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar