Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17

EU dom i sag om en rammeaftale om renovation, indsamling og bortskaffelse af affald.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på baggrund af en række henvendelser gennemgået dommen for at skabe klarhed over, hvilke konsekvenser udfaldet har for dansk udbudspraksis.

EU-Domstolen har i dommen i sag C-216/17, Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl mod Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST), m.fl. udtalt sig om grænserne for anvendelse af rammeaftaler indgået af andre ordregivere.

I den forbindelse er EU-Domstolen også kommet med en række generelle udtalelser om anvendelse af rammeaftaler. I vurderingen gennemgår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvilke konsekvenser dommen har for offentlige ordregivere.

Dommen vedrører en sag om en rammeaftale om renovation, indsamling og bortskaffelse af affald. EU-Domstolen har konkluderet, at ordregivere skal fastlægge og oplyse den samlede maksimale mængde af de ydelser, der kan bestilles, når de indgår kontrakter i relation til en rammeaftale. En sådan fastlæggelse kan ikke ske via en henvisning til deres sædvanlige behov. Efter styrelsens vurdering medfører dommen ikke ændringer i gældende ret i Danmark.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering i dette notat

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap