Vil forebygge konkurser

Nyt udspil skal forebygge, at private hjemmeplejefirmaer går konkurs, og at ældre kommer i klemme.

Siden 2010 er omkring 40 private firmaer, der har indgået aftaler med kommunerne om at levere hjemmepleje, gået konkurs. Hver gang det sker, stiller det de berørte borgere, medarbejderne og kommunerne i en vanskelig situation.

Med en række konkrete initiativer vil regeringen med ældreminister Thyra Frank, innovationsminister Sophie Løhde og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll i spidsen forebygge konkurserne i ældreplejen, der skaber utryghed hos de ældre, deres pårørende og de ansatte og giver kommunerne problemer.

– Vi ved, at mange ældre er glade for selv at kunne vælge hjemmehjælp. Men det skal være et trygt valg. Det er meget ulykkeligt for både borgere og ansatte, når plejefirmaer må give op. Derfor skal vi forebygge, så godt vi kan og skulle skaden ske – at et plejefirma går konkurs – så skal alle kommuner have beredskabsplaner på plads. Det sikrer vi med ny – nødvendig – lovgivning på ældreområdet og en forbedret aftale med kommunerne om udbudsprocessen, siger ældreminister Thyra Frank.

For at forhindre konkurserne vil regeringen bl.a. ændre serviceloven, så kommunerne forpligtes til løbende – og mindst en gang årligt – at efterberegne deres afregningspriser. Serviceeftersynet viser nemlig, at omkring hver tredje kommune undlader at justere de kommunalt fastsatte priser, og det kan betyde, at de private firmaer, der har kontrakt med kommunerne, får en lavere pris:

– Vi skal have mere konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor. Men rammerne for, at private kan løse flere opgaver, skal være i orden – både af hensyn til borgerne og de private virksomheder, der skal konkurrere på fair vilkår. Med dette udspil viser vi vejen for kommunerne, så de kan forebygge konkurser, siger Simon Emil Ammitzbøll.

Serviceeftersynet viser også, at det kun er halvdelen af kommunerne, der har en beredskabsplan, som beskriver, hvordan de håndterer en konkurs blandt private leverandører. Det gør kommunerne alt for sårbare, og derfor vil regeringen forpligte kommunerne til at have beredskabsplaner.

– I første omgang skal vi så vidt muligt forebygge konkurser i ældreplejen. Vi kan dog aldrig garantere, at der ikke er private firmaer, som må dreje nøglen om. Men vi skal sikre, at ingen ældre kommer i klemme, hvis situationen opstår. Og derfor vil vi gøre det lovpligtigt for alle kommuner at udarbejde beredskabsplaner, så vi sikrer, at de ældre fortsat får den hjælp, de har brug for, siger Sophie Løhde.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar