Udbud … computerspil og kold kontraktstyring. En kommentar

En replik til Dina Myrup Raabjergs  indlæg om frustrerende udbud
Af Ejvind Jørgensen, formand for DANSK IT’s udvalg for it i den offentlige sektor 

Tak til Dina for i sit glimrende indlæg “De frusterende udbud”  – måske lidt ufrivilligt? – at have ‘afsløret’ de offentlige udbuds sande jeg og det spil, de er omgivet af.

DET HANDLER OM. Det handler nemlig ikke om at “skabe gode resultater for kunderne – og succeser for de mennesker, de hjælper”. Det handler derimod om at maksimere point i lange, sindrige regneark som bruges til at tildele ordren efter. Og en meget væsentlig opgave for dette regneark er at holde fluerne væk, hvis der skulle dukke en klagesag op. Så er det vigtigt at have krudtet tørt og kunne forsvare sit valg og gøren og laden, så man kan klare frisag over for de mange udbudsjurister på begge sider af bordet og ikke mindst Klagenævnet.

Ind i mellem opleves det som om det er vigtigere ikke at få gjort som helst forkert end at få valgt den for samfundet mest optimale løsning. En overdrevet fokus på at gøre tingene rigtigt skygger for det at gøre de rigtige ting. Eller sagt på en anden lidt mere firkantet måde: processen er alt, resultatet er mindre vigtigt.

I DANSK IT’s analyse af statens udbudspraksis på digitaliseringsområdet afsløres det godt og grundigt, hvor vi er landet. Udbud tager uforholdsmæssigt lang tid og giver ikke de bedste resultater. Transaktionsomkostningerne er løbet løbsk, embedsværket har fået udviklet en risikoaversion i forbindelse med udbud, mange frygter klagesager og flere leverandører afslører åbent, at udbudsystemet ikke er hensigtsmæssigt, også selv om de kan have fordel af det. Som en leverandør siger: vi har lært at ‘greje det’ så det bliver til vores fordel.

UDBUD ER COMPUTERSPIL. Udbud er blevet til et computerspil, hvor det gælder om at få samlet flest mulige point. Som Dina beskriver i sit blog indlæg, så er løsningen for nogle leverandører at hyre folk til det – internt eller eksternt – så leverandørens passion og faglighed kan neddrosles. Læs det lige igen. Passion og faglighed neddrosles. Det lyder som den helt sikre vej til succes?? Prøv at tænk på implementeringsfasen. Nej her er ikke brug for indlevelse, passion, drive og faglighed – men mere kold kontraktstyring!! Lyder det som den rette opskrift til succes?  I øvrigt giver mange statslige ledere udtryk for frustration over, at når først ordren er tildelt så møder der nogle helt andre personer op fra leverandøren, og så er det som at starte forfra!

På samme måde hyrer staten eksterne konsulenter ind for at ‘køre udbudene’ for at holde kunderne frie for problemer og klagesager. Og ja her er det så leverandørerne som piber, for de vil meget gerne tale med ledelsen under markedsdialogen, men må her ofte tage til takke med konsulenter og fuldmægtige.

ER DET KLOGT? Er det opskriften på hvordan vi som samfund får taget de vigtige og kloge valg? I DANSK IT tvivler vi, og derfor arrangerer vi en it politisk debat den 23. September med deltagelse af finansministeren og andre politikere. Vi skal have etableret en udbudspraksis, som har større fokus på at skabe samfundsværdi. Det har Danmark brug for.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar