Sortimentsudbud – en advarsel til udbudsfolket

Af Claës Hagström, claes@udbudsmedia.dk

Advokatfirmaet Stæhr Schütze Ingemann gør udbudsfolk opmærksom på, at de skal være forsigtige med sortimentsudbud. Faldgruben består i, hvordan man bruger sin statistik over historisk forbrug, når denne indeholder konkrete fabrikater. Udbudslovens § 42 kan udgøre en barriere i disse tilfælde.

Under overskriften KLAGENÆVNET SENDER VAREKURVSMODEL I PAPIRKURVEN peger advokatfirmaet på, at det i princippet er muligt at gennemføre et sortimentsudbud således, at: – ordregiver (alene) definerer produktkategorier i sit udbudsmateriale, – ordregiver overlader det til tilbudsgiverne at angive deres tilbudte sortiment under de enkelte produktkategorier, – ordregiver foretager evalueringen på baggrund af en “varekurv”, der er fastlagt internt hos ordregiver inden tilbudsfristen.

En ny kendelse fra Klagenævnet viser imidlertid, at der stilles høje krav til ordregiver i forhold til entydigt at beskrive hvilken fremgangsmåde, der vil blive anvendt til at udvælge varerne i varekurven, samt i forhold til at beskrive hvordan kravet om evaluering på baggrund af et “repræsentativt udsnit” vil blive opfyldt, herunder når indholdet af den endelig varekurv afhænger af de indkomne tilbud. Og så viser kendelsen også med al tydelighed, at man ved et sortimentsudbud skal være overordentlig forsigtig med, hvordan man bruger sin statistik over historisk forbrug, når denne indeholder konkrete fabrikater. Udbudslovens § 42 kan udgøre en barriere i disse tilfælde! Must read kendelse for den del af udbudsfolket, der arbejder med sortimentsudbud, slutter advokatfirmaets advarsel.

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap