RISIKO FOR UKLARHEDER PÅHVILER KLAGER

Kendelsen er udtryk for, at et tilbud skal bedømmes på grundlag af sit indhold, og ifølge forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 82, stk. 4, skal ordregiveren i tvivlstilfælde foretage en effektiv kontrol af tilbudsgivernes oplysninger. Hvorvidt ordregiver beslutter at foretage en kontrol er forbundet med et vist skønsmæssigt præg. Efter fast klagenævnspraksis kan Klagenævnet alene tilsidesætte ordregivers skøn, såfremt ordregiver åbenbart har overskredet den vide grænse, der gælder for en ordregivers skøn, eller har handlet usagligt. Sådan lyder kommentaren fra Kammeradvokaten til Klagenævnssag, hvor Ordregiver fandt det uklart, om klagers tilbud opfyldte mindstekrav, og vurderede, at tilbuddet var ukonditionsmæssigt. Klagenævnet udtalte, at risikoen for uklarheder eller ufuldstændigheder i tilbud, påhvilede klager.

Kammeradvokaten: Konkret havde ordregiver ikke været forpligtet til at foretage en sådan kontrol, hvilket kan hænge sammen med, at den løsning, klageren redegjorde for, ikke var beskrevet i tilbuddet, men først fremkom efter ordregivers afvisning af tilbuddet som ukonditionsmæssigt.

Kendelsen bekræfter den faste praksis, hvorefter risikoen for uklarheder eller ufuldstændigheder ved udformningen af tilbud, herunder at tilbuddet kan opfattes som indeholdende forbehold i forhold til opfyldelsen af et mindstekrav, påhviler tilbudsgiver.  kendelse af 12. februar 2021, Per Aarsleff A/S mod Assens Rensning A/S.

Læs hele nyheden og sagsfremstillingen her: https://poulschmith.dk/nyheder-viden/nyheder/2021/03/ukonditionsmaessigt-tilbud-som-foelge-af-uklarheder-og-forbehold

RITH SKOVGAARD ØLYKKE, ERHVERVSJURIDISK RÅDGIVER, CAND.MERC.JUR., PH.D., DIRECTOR
STINE FOLKMANN, ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG, CAND.MERC.JUR

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar