Organisering og ledelse af indkøb

Bedre organisering giver større gevinster. DI – Offentlig Privatsamarbejde sætter meget relevnt fokus på bevidst organisering og ledelse af offentlige indkøb.

DI sætter fokus på, at man i Næstved, Faxe og Vordingborg Kommune har sammenlagt udbuds- og indkøbsafdelingerne. Dette for at skabe et fagligt attraktivt miljø, et kompetenceløft og styrket rekrutteringen – formentlig også for at skabe et bedre volumen i indkøbsflowet.

I 2017 blev Næstved, Faxe og Vordingborg Kommunes udbuds- og indkøbsafdelinger lagt sammen til en samlet enhed, der nu omfatter 12 medarbejdere, som alle er placeret på Næstved Rådhus. Selv om de sidder i Næstved, agerer samtlige medarbejdere ligeligt for de tre kommuner.

– Sammenlægningen af udbudsafdelingerne har givet en lang række fordele for vores tre kommuner. Vi har fået et stærkere fagligt miljø samt mere vidensdeling og specialisering på de enkelte udbuds- og indkøbsområder. Men vigtigst af alt opnår vi nu flere og bedre aftaler ift. kvalitet og økonomi – til gavn for kommunens borgere.Lotte Elming, Indkøbs- og udbudschef, Sydsjællands Udbud og Indkøbssamarbejde (SUI)

DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER. Et eksempel på det er Næstved Kommune, som i flere år har arbejdet med dynamiske indkøbssystem. Dynamiske indkøbssystemer er en måde at drive udbud på, som tillader mange – og ofte mindre – virksomheder at komme i spil. I dynamiske indkøbssystemer anmoder og kvalificerer leverandører sig ud fra fastlagte tildelingskriterier til en form for leverandørliste, som kommunen kan benytte sig af ved udbud. Nye leverandører kan søge om optagelse i hele systemets løbetid, og det åbner dermed op for en løbende konkurrencesituation.

Den model har Næstved Kommune haft stor succes med. Kommunen har f.eks. udbudt en større opgave inden for arbejdsmarkedsområdet omkring jobtræningsrettet virksomhed. Det har ikke blot ført til massive besparelser på mellem 30-70 pct., men også skabt positive resultater for de ledige, som man nu kan forsøge at udbrede til Vordingborg og Faxe Kommune.

Læs videre her: https://www.danskindustri.dk/offentlig-privatsamarbejde/gode-eksempler/gode-eksempler-arkiv/gode-eksempler-nyhedsarkiv/2020/3/bedre-organisering-giver-storre-gevinster/

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar