Økonomistyrelsen: Tag dialogen, vær fleksibel!

Mange leverandører til det offentlige er påvirket kraftigt af krigen i Ukraine. Priser på nogle råvarer stiger kraftigt, og andre kan slet ikke fås. Økonomistyrelsen opfordrer alle offentlige ordregiver til at gå i dialog med deres leverandører og udvise fleksibilitet, så der kan findes løsninger.

Ruslands invasion af Ukraine kan medføre udfordringer i forhold til manglende leveringer, fald i udbud af varer samt prisstigninger på råstoffer og andre produkter. Dette kan indebære en række udbuds- og kontraktretligeudfordringer for offentlige ordregivere og leverandører.

Konsekvenserne af krigen mellem Rusland og Ukraine kan efter en konkret vurdering danne grundlag for ændringer af en gældende kontrakt med udgangspunkt i Udbudslovens § 183 om uforudsete forhold. Se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens notat herom: notat-vedr-ændringer-af-kontrakter-som-følge-af-krigen-mellem-rusland-og-ukraine.pdf (kfst.dk)

Notatet beskriver de juridiske rammer for ændringer af igangværende kontrakter som følge af konsekvenserne af krigen.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar