Medico-direktør: Det  virker ikke

Peter Huntley, Direktør i Medicoindustrien skriver i Altinget: – En af vores store bekymringer er, at man fejlagtigt tror, at centralisering af indkøb af medicinsk udstyr kan gavne sundhedsvæsenet.

Efter Folketingets åbning i oktober kom statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med det overordnede budskab, at en øget centralisering af indkøb kan være med til at imødegå sundhedsvæsenets samlede økonomiske udfordringer.

Men da små fem procent af det samlede driftsbudget til sundhed går til indkøb af medicinsk udstyr, kan besparelserne her næppe ændre på sundhedsvæsenets samlede økonomiske udfordring. Tværtimod.

Indkøb af det rette medicinske udstyr kan derimod skabe bedre behandling, øget kvalitet, bedre ressourceudnyttelse og effektiviseringer, som vedrører langt større udgiftsposter i sundhedsvæsenet. Centralisering af indkøb betyder også, at man overser klinikkernes vigtige rolle, når der indkøbes medicinsk udstyr.

Læs videre her: https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/medico-direktoer-til-loekke-centralt-indkoeb-af-medicinsk-udstyr-virker-ikke

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar