Lovforslag om ændring af udbudsloven   

Sådan ser det ud:

L 199 Forslag til lov om ændring af udbudsloven, lov om Klagenævnet for Udbud og lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter.

(Styrket mulighed for udelukkelse af virksomheder, krav om anvendelse af personer under oplæring, oprettelse af en enhed for pålidelighedsvurderinger, øget fleksibilitet for ordregivere i forbindelse med gennemførelse af udbud m.v.).

Af: Erhvervsminister Simon Kollerup (S)

Udvalg: Erhvervsudvalget

Samling: 2021-22

Status: Fremsat

       

Erhvervsminister Simon Kollerup: Lovforslaget etablerer styrkede muligheder for udelukkelse af virksomheder, der ikke overholder reglerne, og indfører en ny udelukkelsesgrund, som bl.a. vil gælde for virksomheder etableret i skattelylande.Endvidere forlænges udelukkelsesperioderne i udbudsloven til henholdsvis 3 og 5 år for frivillige og obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Lovforslaget indfører derudover krav om anvendelse af personer under oplæring ved gennemførelsen af relevante offentlige kontrakter. Herudover indfører lovforslaget hjemmel til, at der kan fastsættes nærmere regler om et ”køb-grønt-eller-forklar princip”, med det formål at understøtte det offentliges bidrag til den grønne omstilling. Lovforslaget etablerer styrkede muligheder for udelukkelse af virksomheder, der ikke overholder reglerne, og indfører en ny udelukkelsesgrund, som bl.a. vil gælde for virksomheder etableret i skattelylande.

Endvidere forlænges udelukkelsesperioderne i udbudsloven til henholdsvis 3 og 5 år for frivillige og obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Lovforslaget indfører derudover krav om anvendelse af personer under oplæring ved gennemførelsen af relevante offentlige kontrakter.Herudover indfører lovforslaget hjemmel til, at der kan fastsættes nærmere regler om et ”køb-grønt-eller-forklar princip”, med det formål at understøtte det offentliges bidrag til den grønne omstilling, og at ordregiverne i højere grad overvejer udbudsreglernes mange muligheder for at inddrage andre hensyn end de rent økonomiske.: Endvidere foretages med lovforslaget en række mere tekniske justeringer med bl.a. det formål at mindske transaktionsomkostninger, ligesom der indføres hjemmel til at etablere et fælles udbudssystem.

Endvidere foretages med lovforslaget en række mere tekniske justeringer med bl.a. det formål at mindske transaktionsomkostninger, ligesom der indføres hjemmel til at etablere et fælles udbudssystem.

Loven træder i kraft den 1. juli 2022, idet § 1, nr. 22, dog først træder i kraft den 1. januar 2023. Her finder du den samlede tekst: L 199 – 2021-22 (oversigt): Forslag til lov om ændring af udbudsloven, lov om Klagenævnet for Udbud og lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. (Styrket mulighed for udelukkelse af virksomheder, krav om anvendelse af personer under oplæring, oprettelse af en enhed for pålidelighedsvurderinger, øget fleksibilitet for ordregivere i forbindelse med gennemførelse af udbud m.v.). / Folketinget.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar