LEASING ADVOKATGRANSKES

Hillerød Forsynings bestyrelse har besluttet, at der indledes en advokatundersøgelse af en række forhold, der fandt sted under den forrige ledelse – herunder forvaltning af selskabets leasingaftaler. Samtidig iværksættes tiltag, der skal styrke forsyningens kontrolmiljø.

Hillerød Forsynings ledelse er i den seneste tid blevet opmærksom på dispositioner om blandt andet forvaltning af selskabets leasingaftaler. Dispositionerne blev foretaget af nu fratrådte medlemmer af den tidligere ledelse. Derfor har direktionen indstillet til bestyrelsen, at man indleder en advokatundersøgelse for at få belyst sagen. Interne undersøgelser indikerer, at dispositionerne er foregået hen over en årrække.

Det overblik, som direktionen nu har skabt, har hverken den nuværende eller den tidligere bestyrelse tidligere haft. – Den konkrete forvaltning af leasingaftalerne ser ud til at have påført forsyningen betragtelige ekstraomkostninger. Derfor er der behov for, at en ekstern advokatundersøgelse får belyst dispositionerne til bunds. Bestyrelsen vil nu afvente undersøgelsen, før vi foretager os yderligere, siger Klaus Markussen, formand for bestyrelsen for Hillerød Forsyning.

BAKKER OP.  Interne undersøgelser viser, at forsyningen er påført ekstraomkostninger, idet leasingaftalerne systematisk er indfriet før tid, og ved generelt at have kørt flere kilometer end indeholdt i aftalerne (såkaldt overkørte kilometer). De foreløbige, interne undersøgelser er forelagt bestyrelsen, der tilslutter sig, at Kammeradvokaten går i gang med at gennemgå alt relevant materiale. – Nu overlader vi alt relevant materiale til eksterne, juridiske eksperter, og så må vi se, hvilke konklusioner de kommer frem til, siger Klaus Markussen.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar