Kontrakten vakler under Easy Translate

Justitsminister Nick Hækkerup, foto fra regeringen.dk

Af Claës Hagström, claes@udbudsmedia.dk

Rigspolitiet modtager fortsat klager over dårlig tolkning i det danske retsvæsen. Og leveringsgraden er endnu ikke nået. Dette kom blandt andet frem på tirsdagens samråd om Rigspolitiets skandaleramte samarbejdspartner, Easy Translate.

Retsudvalgets medlemmer gik hårdt til justitsminister Nick Hækkerup (S). Utilfredsheden med Easy Translates ydelser er massiv. Blandt medlemmerne mener man, at kontraktens forudsætninger er bristet, hvorfor ønsket om at ophæve kontrakten er kraftigt tilstede. Det synspunkt bygger på de mange klager, som løbende kommer frem.

At Den Uafhængige Politiklagemyndighed angiveligt har droppet Easy Translate måtte justitsministeren dog afvise. Der er tale om, at DUP’en i en række enkeltstående sager vælger andre tolke end Easy Translates. Ministeren kunne også bekræfte, at tolkeydelserne er udbudspligtige.

Hvor store merudgifterne som følge af aflyste retsmøder med videre er, kan ikke opgøres, forklarede justitsministeren endvidere.

Med henvisning til det tidsspilde aftalen med Easy Translate påfører brugerne efterlyste Inger Støjberg (V) en alternativ ordning. En sådan var ministeren ikke uvillig over for. Men hvordan og hvorledes, det skulle ske i en lukket kreds.

Her og nu holder justitsminister Nick Hækkerup fast i kontrakten med det udskældte tolkefirma. Også selvom han er utilfreds. Men han vil undgå erstatningskrav for uberettiget hævelse af kontrakten. Og fordi en anden tolkeløsning først skal være på plads, inden Easy Translate træder ud af sagen.

Peter Skaarup (DF) ville også høre, om Rigspolitiet havde forberedt sig grundigt nok, inden man indgik aftalen med Easy Translate. Var man klar over, at Københavns Kommune havde opsagt sin aftale med Easy Translate fordi ydelserne var for dårlige?

At netop dette aspekt må martre Rigspolitiet, tyder etatens manglende lyst til at svare på spørgsmålet over for pressen. Således har denne signatur siden slutningen af august ventet på Rigspolitiets svar på nøjagtig det samme spørgsmål, men uden at høre noget.

Hvem der havde rådgivet Rigspolitiet i den forbindelse, vidste ministeren ikke. Og så understregede han vigtigheden af at have den rette rådgivning.

Ministeren har bedt Kammeradvokaten vurdere, om manglende opfyldelse af leveringsgraden er tilstrækkeligt grundlag for nu at opsige aftalen. Endvidere fører Rigspolitiet skærpet opsyn med Easy Translates leverancer. ”Vi skal vælge det stærkeste redskab”, udtalte ministeren om disse tiltag.

At lade sig inspirere af den norske ordning med certificering og uddannelse af tolke var ministeren bestemt villig til. Et mere velreguleret område ligger ham på sinde.

 

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar