Kontrakt erklæret for uden virkning

I en ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud (Assemble A/S mod Herning Kommune af 7. september 2021) erklærer klagenævnet en kontrakt for uden virkning og pålægger ordregiver en økonomisk sanktion. Ordregiver er derfor forpligtet til at bringe kontrakten til ophør i overensstemmelse med klagenævnets fastsatte frist herfor.

Af entreprise- og udbudsspecialist Susanne Bak Lerke, Agentoft Advokater

Kendelsen er et udtryk for, at man skal være påpasselig, når man foretager en direkte tildeling på en rammeaftale. Man skal sørge for nøje at følge de i rammeaftalen fastsatte procedurer for tildeling.

I den konkrete sag havde Kommunen ikke fulgt procedurerne, men vurderet at alene én af rammeaftalens leverandører kunne levere den it-ydelse som Kommunen skulle bruge. De tildelte derfor kontrakten direkte til denne leverandør. Forud for klagesagen har Kommunen imidlertid erkendt, at de foretog en fejlvurdering i sin tid, og at der reelt var to leverandører, der kunne opfylde deres behov.

Kommunen igangsatte derfor et nyt udbud, og havde tilkendegivet at den tidligere kontrakt ville blive bragt til ophør før den reelt udløb. Dette tillagde klagenævnet dog ikke betydning, hvorfor de ud over at annullere tildelingsbeslutningen også anvendte sanktionen uden virkning, da tildelingen var sket i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet.

Klagenævnet udtaler, at Kommunen kunne have garderet sig mod uden virkning, hvis de havde offentliggjort en profylaksebekendtgørelse i overensstemmelse med lov om Klagenævnet for Udbud § 4.

Denne kendelse er derfor en reminder om, at man som ordregiver skal være påpasselig, når man gennemfører tildelinger på baggrund af en rammeaftale. Man skal sørge for at følge de i rammeaftalen fastsatte procedurer til punkt og prikke. Skulle det ske, at man i den forbindelse vurderer at der alene er én leverandør der kan opfylde ens behov, er det en god idé, at man for en sikkerhedsskyld offentliggør en profylaksebekendtgørelse inden kontrakten underskrives, så man sikrer sig mod at den indgåede kontrakt senere kan erklæres for uden virkning, og derfor skal bringes til ophør.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar