Økonomiaftale 2017

Regeringen har indgået en aftale med KL, som prioriterer kernevelfærden i en tid med stramme økonomiske rammer. Omprioriteringsbidraget erstattes fra 2018 af et moderniserings- og effektiviseringsprogram. Samtidig skal regelforenkling og afbureaukratisering gøre kommunernes arbejde nemmere. Trods et betydeligt pres på den offentlige økonomi er det lykkedes at indgå en aftale, som prioriterer indsatser til gavn for ældre, sundhed og folkeskolen. 

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:- Vi har forhandlet inden for en stram økonomisk ramme, og jeg er derfor glad for, at vi sammen med kommunerne har indgået en aftale, som både er økonomisk ansvarlig og prioriterer kernevelfærden.

Med aftalen får kommunerne tilbageført 2,2 mia. kr. af omprioriteringsbidraget til prioriterede områder inden for borgernær service til bl.a. børn, ældre og folkeskole. Resten af omprioriteringsbidraget, svarende til 0,2 mia. kr., tilbageføres til borgernær velfærd i kommunerne i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Fra 2018 erstattes omprioriteringsbidraget af et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram i kommunerne. Målsætningen er at frigøre 1 mia. kr. årligt, heraf afsættes 0,5 mia. kr. til prioriteringer bredt i den offentlige sektor. En mere effektiv administrativ drift vil allerede i 2017 frigøre 0,3 mia. kr. 

Regeringen og KL er derudover enige om, at kommunerne skal have de rette rammer for at levere en effektiv kommunal opgaveløsning via afbureaukratisering og bedre styringsmuligheder. Aftalen lægger op til ambitiøse regelforenklingstiltag på beskæftigelses-, social-, folkeskole- og dagtilbudsområdet samt almenboligområdet. Social- og indenrigsminister Karen Ellemann(foto) udtaler: – Vi søsætter nu et helt nyt program for effektivisering og modernisering. Jeg er glad for, at vi nu kan arbejde sammen om den dagsorden. Det er langt mere konstruktivt end, at vi bliver ved med at diskutere, om vi skal have omprioriteringsbidrag eller ej.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar