Kom frem med de gode ideer

Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) Økonomi- og Indenrigsminister i Altinget: Desværre er udviklingen i antallet af offentlige opgaver, der bliver testet på markedet, næsten gået i stå. Det er ærgerligt, for der er et stort potentiale i at sende flere opgaver i udbud i hele den offentlige sektor.

I maj præsenterede regeringen sit udspil om øget konkurrenceudsættelse. I det har regeringen formuleret ambitiøse måltal for, hvor mange opgaver både staten, regionerne og kommunerne skal konkurrenceudsætte. Stod det til mig, var det selvfølgelig hele regeringsudspillet, der blev gennemført. Men det var desværre ikke muligt at få en aftale om måltal med KL og Danske Regioner.

Vi er dog enige med både KL og Danske Regioner om, at flere kommunale og regionale opgaver skal konkurrenceudsættes. Det vil jeg holde dem op på. Nu må vi se, om det rykker. Ellers er jeg parat til at gå videre med måltal. Det har vi allerede gjort i forhold til konkurrenceudsættelse i staten. Øget konkurrence skaber nemlig ofte billigere og bedre løsninger af de offentlige opgaver – og det er, hvad vi har brug for.

Del dette med dit netværk: