København: Hurtigere betaling i sigte

Nu skal Københavns Kommune betale sine regninger hurtigere. Det vil øge likviditeten med 6 – 700 millioner kroner hos de virksomheder, kommunen handler med.

Økonomiudvalget i Københavns Kommune har på et møde tirsdag aften besluttet at fremrykke betalingen af fakturaer. Det sker for at give firmaer, der er presset af energi- og inflationskrisen, en økonomisk håndsrækning. Tiltaget vil øge likviditeten hos de virksomheder, kommunen samarbejder med. I stedet for at modtage betaling fra kommunen efter 30 dages modtagelse af fakturaen, bliver betalingen nu fremrykket til i gennemsnit 8 dage.

Det samme tiltag blev taget i brug under corona, og overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S), der er formand for Økonomiudvalget, mener, at den nuværende situation kalder på handling: – Energi- og inflationskrisen rammer mange københavnske erhvervsdrivende, og som en af landets største offentlige indkøbere skal vi gøre, hvad vi kan for at støtte dem. Nu sender vi flere hundrede millioner kroner hurtigere ud til virksomhederne, og vi sender samtidig et klart signal om, at hvis man laver noget for kommunen, får man sine penge hurtigt, siger overborgmesteren.

Økonomiforvaltningen vurderer, at tiltaget vil sende mellem 600-700 millioner kroner hurtigere ud til virksomhederne. Københavns Kommune køber som en af de allerstørste offentlige spillere hvert år varer og tjenesteydelser af private firmaer for ca. 12 milliarder kroner. Kommunen køber fx ind hos entreprenører, der bygger for kommunen, fødevarer til skoler og børneinstitutioner, kontorartikler, osv.

Dansk Industri Hovedstaden, der repræsenterer flere af de virksomheder, Københavns Kommune handler med, ser positivt på initiativet: – I en usikker tid hvor energi og materialepriser er i voldsom stigning, er den gode likviditet altafgørende for erhvervslivet. Betalingsfristerne i det offentlige kan gøre det svært at få økonomien til at hænge sammen for især de små og mellemstore private leverandører. Derfor glæder det mig at se, at Københavns Kommune nu nedsætter deres betalingsfrister til 8 dage. Kommunen gjorde det samme under Coronakrisen, og det var virkelig en håndsrækning til et trængt erhvervsliv. Jeg håber, at eksemplet fra København kan tjene som inspiration i andre kommuner, så erhvervslivet også denne gang kommer godt igennem en vanskelig tid, siger Peter Lanng Nielsen, der er bestyrelsesformand i DI Hovedstaden og adm. direktør i Keolis Danmark.

Byggefirmaet Logik & Co. på Nørrebro løser byggeopgaver for kommunen, og daglig leder Balder Johansen supplerer: – Det er tegn på rettidig omhu fra Københavns Kommunes side. Vi har tit syntes, at det var lang tid, kommunen havde vores penge, hvilket tærer på likviditeten og koster på kassekreditten. Og i disse tider, hvor alle udgifter omkring vores små og mellemstore virksomheder stiger, konkurrencen er hård, og vi har svært ved presse priserne op, sidder vi ekstra stramt i det. Helt generelt kunne det være rart, hvis vi kunne få betalingstiderne ned, så vi ikke skal agere bank for vores kunder.

Ved Økonomiudvalgets godkendelse tirsdag aften d. 6. december træder den midlertidige ændring af betalingstidspunktet i kraft umiddelbart herefter og gælder frem til maj 2023.

Del dette med dit netværk: