Klage over udbud sender fængselschef hjem

Af Claës Hagström, claes@udbudsmedia.dk

Mistanke om urent trav har ført til ekstern undersøgelse af praksis inden for indkøb og udbud i Kriminalforsorgen. Tvivl om mulige uregelmæssigheder fører nu til tjenestefritagelse af institutionschef.

Til trods for at undersøgelsen ikke er færdig endnu, men altså har rejst tvivl om mulige uregelmæssigheder, er det besluttet at fritage institutionschefen for Storstrøm Fængsel for tjeneste, skriver Kriminalforsorgen i en pressemeddelelse 17. december 2019. Imens pågår politiets og kriminalforsorgens undersøgelser af sagen.

Sagen går tilbage til efteråret 2018, da Kriminalforsorgen og Justitsministeriet satte gang i en revisionsundersøgelse af udbuds- og indkøbspraksis på sikringsområdet.

Det skete, efter at Kriminalforsorgen samme efterår havde annulleret et større offentligt udbud på det sikringstekniske område, da en mulig byder klagede over, at reglerne ikke var overholdt.

Klageren anførte desuden, at Kriminalforsorgens hidtidige indkøbspraksis og mulige personlige relationer mellem medarbejdere i forsorgen og en konkret leverandør af sikringssystemer og -installationer burde undersøges.

På den baggrund bad Kriminalforsorgen i foråret 2019 revisionsfirmaet BDO om at undersøge Kriminalforsorgens indkøbspraksis samt mulige personlige relationer mellem medarbejdere i Kriminalforsorgen og en konkret leverandør.

Folketingets Retsudvalg og Rigsrevisionen er underrettet om sagen, fremgår det af pressemeddelelsen.

Sagen er blot den seneste i en lang række sager om uregelmæssigheder eller vennetjenester i de offentlige systemer.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar