KLAGE OVER TOG-KONTRAKT

Togproducenten Stadler har besluttet sig for at klage over DSB’s tildeling af kontrakten på Fremtidens tog til Alstom, som blev offentliggjort den 12. april i år. Stadler har indgivet klage med henvisning til, at de grundlæggende ikke mener, at Alstoms bud er konditionsmæssigt, det vil sige at buddet opfylder alle DSB’s krav.

Det er ikke unormalt i udbud af denne størrelse, at taberen klager – det ses i lignende udbud rundt om i Europa, hvor mange af de samme leverandører er tilbudsgivere: – Det er ikke ualmindeligt, at den tabende part i et udbud af denne størrelse klager over afgørelsen. Vi er for eksempel opmærksomme på to aktuelle tilfælde i Østrig og Schweiz, hvor Alstom har indgivet en klage over tildelinger til Stadler. Jeg vil gerne understrege, at DSB i vurderingen af buddene har valgt det tilbud, som ved den tilbudte løsning levede op til de tekniske krav og som samtidig var det mest attraktive set fra en økonomisk synsvinkel. Med andre ord er det det tilbud, hvor DSB fik mest kvalitet for pengene. Sådan siger Jürgen Müller, direktør for Strategi og Togmateriel, DSB, og fortsætter:

– Vi kunne ikke have tildelt ordren anderledes på baggrund af udbuddet. Vi har kørt en professionel og transparent udbudsproces, og det er også den feedback, vi har fået fra markedet. Jeg håber derfor, at vi hurtigst muligt kan få afgjort sagen, så vi kan komme videre med indkøbet, fastslår han.

Stadlers klage skal behandles i Klagenævnet for udbud. DSB forventer, at Klagenævnet for udbud senest om 30 dage vil beslutte, om klagen skal have opsættende virkning på indkøbet af Fremtidens tog.

FAKTA: Leverancen af forventet 150 togsæt samt vedligeholdelse af disse i op til 40 år er den største investering i DSB’s historie
  • Den samlede investering anslås at udgøre 20 mia. kroner
  • Den 12. april i år blev Alstom tildelt ordren efter en grundig EU-udbudsproces
  • Planen er, at togsæt på Alstoms elektriske Coradia Stream-platform skal udgøre rygraden i den danske togtrafik og erstatte IC3- og IC4-togsættene
Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar