SKI styrker fundamentet for det fællesoffentlige indkøb

Indlæg fra SKI
af Signe Lynggaard Madsen, adm. direktør i SKI

Lige før årsskiftet vedtog SKI en ny strategi for de næste tre år. Med strategien zoomer vi ind på fundamentet for effektive, offentlige indkøb – og dermed helt ind på SKI’s kerneværdier. Samtidig sætter vi tryk på den digitale dagsorden og ikke mindst på grønt og bæredygtigt indkøb. Vi havde fået rigtig mange gode input til strategien fra både kunderne og leverandører, og vi var SÅ klar til at komme i gang….

Så ramte corona, og verden var med et en anden. Alle blev sendt hjem, og indkøbsområderne så pludselig meget anderledes ud. Nogle varer kunne ikke komme hjem til landet og gik i restordre. På andre områder eksploderede efterspørgslen – ikke kun herhjemme, men på verdensplan. Så var der også knaphed der. Coronakrisen har haft mange skyggesider. Men på den positive side har den sat spotlys på betydningen af effektive, offentlige indkøb. Indkøbsdanmark har i flere måneder knoklet flot for at sikre håndsprit, visirer, masker og rengøringsmidler, så deres kollegaer i sundhedssektorens frontlinje har haft ordentlig beskyttelse. Det har krævet skarp koordination med leverandørerne og ikke mindst med hinanden. Det har vist os, hvor vigtigt det er at stå sammen og samarbejde på tværs af kommunegrænser, forvaltninger og sektorer – og det har understreget, hvor vigtigt det er med et tæt samspil med erhvervslivet.

Coronakrisen har med andre ord lært os vigtigheden af et stærkt fundament for offentlige indkøb. Det skal vi tage med os nu, hvor vi forhåbentligt er på vej ud af krisen, og netop fundamentet er et centralt omdrejningspunkt for SKI’s arbejde i de kommende år.

SKI’s nye strategi bygger nemlig fortsat på SKI’s kerneværdier – de har været de samme siden begyndelsen på det nye SKI i 2011:  Vores aftaler skal være nemme at bruge, ramme kundernes behov, være skarpe på pris, juridisk holdbare og have kunderne i centrum. Men selv om værdierne er de samme, betyder det ikke, at målet ikke flytter sig. Vores ambition er altid at gøre det lidt bedre. Og ligesom målet flyttes opad, så flytter løsningen sig også. Den er ikke den samme, som den var for bare fem år siden. For mange af de lavthængende frugter ved at konkurrenceudsætte varer i fællesskab er allerede høstet. Den gode indkøbsaftale anno 2020 skal altså kunne noget andet, hvis vi fortsat skal sikre de bedste indkøbsaftaler til den offentlige sektor.

For udover at levere på pris, kvalitet og brugervenlighed skal vi også være i front på grønne produkter og løsninger, ligesom vi skal understøtte og fremme en mere bæredygtig indkøbsadfærd. Sådan styrker vi fundamentet til at kunne bære fremtidens fællesoffentlige indkøb.

Totaløkonomi er vejen til fremtidens besparelser
I forvejen vægter kvaliteten højt på rigtig mange SKI-aftaler. Her har vi et stærkt fundament, hvor flere i den offentlige sektor medvirker aktivt til bl.a. brugertest. Priserne betyder naturligvis også en hel del – for selvfølgelig skal den offentlige sektor have de bedst mulige priser, så indkøbspriserne ikke stjæler råderum fra velfærdsindsatsen og de andre kerneområder. Men prisen kan ikke stå alene. Når der skal findes nye besparelser i offentlige indkøb, skal vi flytte fokus til de samlede omkostninger og kigge mere på totaløkonomi (TCO) – altså de samlede omkostninger ved at købe, anvende og bortskaffe et produkt. TCO-rigtige indkøb kan være dyrere i købssituationen, men på sigt er det her, besparelserne gemmer sig.

Udfordringen med TCO er, at det kan være svært at gennemskue, hvad der reelt er billigst på den lange bane. For lur mig, om ikke mange leverandører vil stille sig i kø og sige: Vores produkt er billigst i længden – kom og køb den dyre variant! Men kan man nu stole på det? Jeg tror rigtig meget på TCO, men vi skal væk fra mavefornemmelser og salgsargumenter. I stedet skal vi have kolde facts og økonomimodeller på bordet. Så kan vi objektivt konstatere, når der kan spares flere penge ved at købe lidt dyrere ind. SKI vil derfor i de kommende år arbejde på gøre de TCO-rigtige indkøb gennemsigtige og håndterbare. Vores ambition er at udarbejde værktøjer inden for 1-2 indkøbsområder om året og på den måde synliggøre, hvad produkterne egentlig koster – at købe, bruge og bortskaffe. Det bliver et sejt træk, men vi skal i mål.

Vi skal stå sammen om den grønne omstilling
Klima og bæredygtighed er den helt centrale dagsorden de næste mange år. Det kan ingen være i tvivl om. Og der er stort politisk fokus på det offentlige indkøb i forhold til den grønne dagsorden. Efterspørgslen på grønne og bæredygtige løsninger er også steget markant i den senere tid. For den enkelte organisation kan det dog være svært at levere på de politiske målsætninger om at købe grønt og spare på CO2’en samtidig med, at budgetterne skal holdes, og den offentlige service opretholdes. Men når vi står sammen, kan vi rykke den offentlige efterspørgsel i en mere grøn retning, og så rykker produktion og marked med.

Jo flere vi står sammen om at stille de grønne krav, jo bedre priser kan vi opnå. Dermed bliver den grønne omstilling i mindre grad et spørgsmål om økonomi, og flere vil forhåbentligt kunne vælge de bæredygtige alternativer. Det ser vi allerede klare beviser på med de fællesoffentlige aftaler.

Selvom vi er godt med på den grønne dagsorden, så gør vi os ingen illusioner om at ”kunne redde verden” alene. Hvis vi for alvor skal rykke på grønt indkøb, kræver det, at vi i det offentlige står sammen og udnytter vores kompetencer og ressourcer i samarbejde med forskningsverdenen og leverandørerne. Det nytter ikke, at vi alle bruger kræfterne på at knække koden til at stille de rigtige miljøkrav på de samme få indkøbsområder. Vi skal arbejde i bredden, så vi når alle dele af de offentlige indkøb, og vi skal trække på hinandens kompetencer.

I SKI er vi klar til at spille vores rolle – og vi starter ikke på bar bund. Vi har arbejdet målrettet med grønt indkøb i en årrække, og det er vores klare mål at øge antallet af grønne produkter og løsninger og at gøre det lettere at købe bæredygtigt ind.

Vi skal gøre det, vi gør i dag, endnu bedre i morgen
Fundamentet for udviklingen vil fortsat være vores rammeaftaler – men vi vil gøre det, vi gør i dag, endnu bedre i morgen og i overmorgen. Den offentlige sektor skal fortsat trygt kunne overlade udbudsopgaven til SKI og få indkøbsaftaler, der er nemme at bruge og skarpe på pris og kvalitet. Med kommende rammeaftaler vil vi i endnu højere grad understøtte den grønne dagsorden og have fokus på totaløkonomi.

Dermed får it-specialisterne, sagsbehandlerne, udbudskonsulenterne og alle de andre, der bruger SKI, lidt mere tid til at koncentrere sig om at understøtte kerneforretningen.

En stor tak til de mange offentlige indkøbschefer, digitaliseringschefer og SKI-leverandører, der har givet deres bidrag til den nye strategi. Tak for de værdifulde og konstruktive trædesten, I gav os. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet om at føre strategiens mål ud i virkeligheden.

Uden jer, intet SKI.

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap