Høring om KOMBITs ny udbudsstrategi

KOMBITs nye udbudsstrategi er nu så langt, at udvalgte dele kan offentliggøres d. 23 sep. med henblik på at modtage kommentarer fra leverandørerne.

Gennem de seneste 11 år har KOMBIT konkurrenceudsat mere end 30 større og mindre kommunale it-løsninger. Leverandørmarkedet har fra starten vist stor interesse for at deltage i vores udbud, herunder vist stor interesse for vores høringer af udbudsmaterialer, deltagelse ved markedsdialog og ved 1:1 møder. En proces, hvis formål er at sikre størst mulig gennemsigtighed om KOMBITs udbud, men i lige så høj grad sikre at leverandørerne får en reel mulighed for at give konstruktivt input til løsningsdesign, leverandøromkostninger m.m. før, KOMBIT trykker på udbudsknappen.

KOMBIT har dog ved de seneste udbud oplevet en ændret situation i forhold til fastholdelse af kvalificerede leverandører, der ønsker at byde på vores udbud. Det været vanskeligt at fastholde leverandørernes interesse hele vejen fra prækvalifikation til aflevering af endeligt tilbud. Det generelle billede har været, at en række leverandører har trukket sig i løbet af processen, og i enkelte tilfælde har KOMBIT stået tilbage med kun ét tilbud, hvilket medføre en udfordring ift. konkurrenceudsættelsen.

KOMBIT har været i tæt dialog med og lyttet til leverandørmarkedet, og har hen over vinter og foråret 2022 arbejdet på et en ny udbudsstrategi for konkurrenceudsættelsen af drift og vedligeholdelse af den eksisterende løsningsportefølje. TILMELDING foregår ved at sende en mail til markeds- og innovationschef Inge Speiermann-Vognsen på ISP@kombit.dk. Husk at anføre om du deltager fysisk eller virtuelt.

Materialet er nu så langt, at udvalgte dele kan offentliggøres med henblik på at modtage kommentarer fra leverandørerne. Vi inviterer derfor leverandørerne til en åben høring om vores grundlæggende tanker og overvejelser i den nye udbudsstrategi, hvor der vil være væsentlige ændring fra den måde, hvorpå vi gør det i dag.

Tid og sted for høringen:

  • Høringen foregår d. 23. september 2022 kl. 13:00 – 15:00
  • Man kan deltage enten virtuelt via Teams eller fysisk hos KOMBIT, Halfdansgade 8, 2300 Kbh. S
Del dette med dit netværk: