HELIKOPTERUDBUD I MODVIND

AKUTHELIKOPTER-UDBUD FOR MILLIARDBELØB ER KOMMET I MODVIND

Historien har det nogen gange med at gentage sig. Nu er den gal igen i Region Midtjylland, der sammen med de fire andre regioner, er ved at finde dét firma, der fra 2023 skal drive de fire akutlægehelikoptere i Danmark. Sådan var det også sidst, at dette udbud var fremme.

+ 1 MILLIARD. Det er en kontrakt, der har en værdi på over en milliard kroner. To firmaer er blevet udvalgt til at kunne byde på opgaven. Firmaet ’Babcock Scandinavian Air Ambulance’ er fravalgt. Region Midtjylland har begrundet fravalget med, at selskabet ikke opfylder mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen. Det forstår selskabet ikke helt, og har derfor klaget over Region Midtjylland til ’Klagenævnet for Udbud’ – og udtaler også til TV2: – Når vi har med så stort et udbud at gøre, så synes vi, at det er besynderligt, at man ikke ønsker at have så mange kandidater som muligt. Det er i skatteydernes og patienternes interesse, at udvalget bliver så stort som muligt, siger Marie-Christine Højlund, der er HR-chef i ’Babcock Scandinavian Air Ambulance’ til TV MIDTVEST.

Babcock SAA mener modsat regionen, at de stillede garantier fra moderkoncernen til fulde opfylder kravene i udbudsmaterialet – og at man derfor uretmæssigt er blevet udelukket. – Vi er del af en stor koncern med over 35 mia. kr. i omsætning, har den finansielle rygdækning, der kræves, og driver i forvejen 400 ambulancehelikoptere rundt omkring i Europa. – Derfor er det uforståeligt, at vi ikke må være med, siger Marie-Christine Højlund fra Babcock SAA.

Region Midtjyllands begrundelse for frasortering af Babcock SAA er, at selskabet ikke opfylder mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen. Det er selskabets egenkapital og soliditet, den er gal med ifølge Regionen. Babcocks erklæring om at ville sikre den nødvendige kapital og den krævede økonomiske robusthed, er ikke juridisk bindende, lyder det fra regionen. Derfor har Regionen nu udelukket Babcock SAA fra slutspurten om at vinde milliardkontrakten.I Region Midtjylland siger Henning Voss, direktør for Præhospitalet, at man – har lavet et udbud, der sikrer mest mulig konkurrence, samtidig med at vi får god kvalitet og høj driftssikkerhed for pengene.

Som en yderligere kuriositet forlyder det nu også, at milliard-udbudddet skulle være skruet sammen, så den nuværende operatør, Norsk Luftambulanse, bliver vinder og således fortsætter med opgaven. Oplysninger som JP har fået ved en aktindsigt i Trafikstyrelsen, der peger på, at regionen har favoriseret Norsk Luftambulanse og dermed brudt udbudsreglerne.

En sagkyndig fra Trafikstyrelsen har fået mundkurv på – og Trafikstyrelsen har om medarbejderens begrundelse for at udtræde af en arbejdsgruppe udtalt, at den pågældende ikke er jurist og slet ikke udbudsjurist. Det ved han ikke noget om, og derfor skal han ikke blande sig i den del af det. Det har vores institution ingen mening om, fastslår vicedirektøren i Trafikstyrelsen om den højst kontroversielle sag.

Regionen afventer nu klagenævnets afgørelse. Får Babcock  medhold, giver vi dem naturligvis mulighed for at komme med i udbuddet på lige fod med de to andre prækvalificerede selskaber, lyder kommentaren fra Regionen. Fotograf Anna Glavind

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar