Groft bedrageri med indkøbs-millioner takseres billigt

Millionerne gik til ”tant, fjas og rejser” indrømmer den 51-årige tidligere indkøbschef ifølge JydskeVestkysten. Han har forklaret, at han blev fristet, fordi kontrollen i sygehusets indkøbsafdeling var dårlig. Han manglede egentlig ikke penge. Og nu slipper han principielt med tre måneder som kan omgøres til en fodlænke!

Størstedelen af straffen mod tidligere indkøbschef i bedragerisag er gjort betinget. Han accepterer sin straf.

Den tidligere indkøbschef ved Sygehus Lillebælt er dømt for bedrageri for godt to millioner kroner. Det fortæller hans forsvarsadvokat, Mette Grith Stage til Ritzau. Manden er dømt efter et retsmøde ved Retten i Kolding, hvor han erkendte sig skyldig i fuldt omfang.

Retten har udmålt en straf på fængsel i et år og ni måneder. Der er tale om en såkaldt delvis betinget dom, hvor halvandet år ikke skal afsones, hvis den 51-årige mand udfører 250 timers samfundstjeneste.

De sidste tre måneder skal manden i udgangspunktet afsone i et fængsel, men han kan søge Kriminalforsorgen om at afsone i fodlænke i eget hjem.

Svindlen er foregået ved, at den 51-årige udnyttede sin stilling som indkøbschef til at indgå en række fiktive handlinger på vegne af sygehuset. Men hospitalet fik ikke nogen varer. Det foregik over en periode fra 2015 til 2019. Alt i alt blev der svindlet for 2.098.222 kroner. Og der var ikke bare tale om bedrageri, men groft bedrageri slog retten fast. Dels på grund af beløbet og dels på grund af, at manden udnyttede sin betroede position til at begå svindlen.

To andre, som har tilknytning til det firma, som de fiktive handler er indgået med, er også sigtet i sagen. Sagen er for deres vedkommende ikke afgjort.

Men det er den for den 51-årige, hvis det står til ham selv. Mette Grith Stage oplyser, at han accepterer rettens dom, så medmindre anklagemyndigheden anker til skærpelse, står byretsdommen ved magt.

– Der er forud for retsmødet taget kontakt til sygehuset for at indgå en afdragsordning. Og han er desuden meget brødebetynget over for sin familie og over for sygehuset, fortæller advokaten. Den 51-årige er ikke tidligere straffet, hvilken retten ifølge Mette Grith Stage også har lagt vægt på i formildende retning.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar