Grøn SKI-genvej

Når medarbejderen i børnehaven fremover skal bestille poser, sække, madfilm og engangsartikler, bliver det nemmere at få overblik over, hvilke produkter der er mindst skadelige for vores klima og miljø. Nu er det nemlig lettere at finde og vælge flere grønne produkter på SKI’s fællesoffentlige indkøbsaftale 50.20 Forbrugsartikler. Det skyldes et nyt sorteringsfilter i e-kataloget, som viser de grønne alternativer inden for engangsservice, madfilm, poser og sække. Det er kun første skridt. På sigt vil filtret blive rullet ud på flere produktområder og SKI-aftaler.

På trods af at der er grønne alternativer på indkøbsaftalerne, viser indkøbsdata, at der i praksis ofte købes konventionelle produkter – også selv om den lokale indkøbspolitik stiller krav om grønne indkøb. Derfor arbejder SKI målrettet med at tydeliggøre det grønne valg i indkøbssituationen, så det bliver lettest muligt at købe grønt.

SKI har netop lanceret et mærkat, der skal gøre det lettere for de mange medarbejdere i den offentlige sektor, der foretager indkøb på aftalen, at vælge et grønt produkt. Mærkatet fungerer som et sorteringsfilter i SKI’s e-katalog og som et supplement til de kendte miljømærker.

”SKI stiller en lang række grønne krav til produkter på vores aftaler, og hvor det er muligt, stiller vi krav om, at produkterne skal leve op til kriterierne bag de officielle miljømærker. Men der findes også produktkategorier, hvor der ikke er udviklet miljømærkekriterier. Her stiller vi fx krav til kemi og miljøstoffer, biologisk nedbrydelighed og genanvendelsespotentiale. De produkter, der lever op til flere af sådanne grønne krav end de gængse produkter på markedet, kan de offentlige kunder nu søge frem via et nyt filter i SKI-kataloget. Det gør det synligt og let at træffe et grønt valg,” siger Katrine Pape Huldahl, der er chef for CSR og bæredygtighed i SKI.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar