Fy fy skamme – det må man ikke

Kontorchef Michael Riis, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Af Claës Hagström, claes@udbudsmedia.dk

Seneste nyt i sagen om Rigspolitiets tolkeudbud. Hvis tolkene der ikke ønsker at arbejde for EasyTranslate har koordineret deres modstand, og endda opfordret andre tolke til at gøre det samme, kan der være tale om overtrædelse af konkurrencelovgivningen.

Berlingske bragte i mandags under overskriften, Strejke mod omstridt firma kan være ulovlig, en artikel om, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blandede sig i konflikten mellem en række tolke og virksomheden EasyTranslate. Det er sket ved at advare tolkene om, at de risikerer at bryde loven, fremgår det af artiklen. Heri antydes at EasyTranslate er en skadelidt part i sagen. Konflikten med EasyTranslate har nemlig resulteret i, at virksomheden har store problemer med at levere kvalificerede tolke til domstolene.

Det må man ikke
Manglen på tolke skulle være et resultat af, at man ville boykotte EasyTranslate med henvisning til dårligere honorarer. Foreningen Tolkesamfundet, som opstod under hele furoren, har ifølge dagbladet oplyst, at 700 tolke har underskrevet en erklæring om ikke at tage imod arbejde fra EasyTranslate, forklares det i Berlingske.

Og her skulle tolkenes brøde bestå. For da de typisk er selvstændige erhvervsdrivende, kan sådan en erklæring muligvis være at ligne med en ulovlig boykot. Derfor har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, helt i overensstemmelse med dens formål om at sikre overholdelse af konkurrenceloven, sendt breve ud til en række tolke.

Henvendelsen til tolkene er sket blandt andet på baggrund af mediernes omtale af sagen, oplyser Michael Riis, kontorchef hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til udbudsmedia.dk. ”Men det er ikke ensbetydende med, at de har gjort noget ulovligt”, udtaler han og fortsætter: ”Hvis de imidlertid indbyrdes har koordineret aftaler og priser, kan der være tale om en overtrædelse af konkurrenceloven, hvis en række yderligere betingelser er opfyldt”.

Intet ulovligt
Men er tolkene i denne sag ikke at sammenligne med Davids kamp mod Goliat, kunne man så indvende? EasyTranslate har monopol på at levere tolke til Justits- og Udlændingeministeriets ressort. Hertil svarer Michael Riis, at ”hvis man mener, at EasyTranslate har opnået sin position ved at afgive urigtige oplysninger, så er det en sag der må forelægges Klagenævnet for Udbud. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har her alene set på spørgsmålet om overholdelse af konkurrenceloven”.

Udbudsmedia.dk har også forelagt Berlingskes artikel for Tolkesamfundets formand, Lisbet Pors Abildager. Hun har kun hovedrysten til overs for artiklens overskrift. ”Tolke er selvstændige erhvervsdrivende/freelancere og er ikke ansatte. Derfor kan tolke i sagens natur ikke strejke”. Hun afviser i øvrigt, at tolkene har foretaget en koordineret boykot. Tolkene har hver især besluttet, om de ville indgå aftale med EasyTranslate. Og det er ikke alle, der har været villige til at arbejde for honorarer på 1983-niveau, lader hun forstå.

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap