FULD STOP FOR HELIKOPTER-UDBUD

Fem regioner skal standse et udbud om en landsdækkende akutlægehelikopterordning til en værdi af mere end 1,2 mia. kr., det skriver JP.

Klagenævnet for Udbud har efter en foreløbig vurdering besluttet, at følge en klage fra en virksomhed, som regionerne sorterede fra i forbindelse med den såkaldte prækvalifikation.

SKAL STANDSE UDBUDSPROCES. Denne delafgørelse betyder, at klagen har fået opsættende virkning, hvorfor Region Midtjylland, der håndterer udbuddet på vegne af de fem regioner, skal standse processen. Delafgørelsen betyder samtidig, at nævnet på det foreliggende grundlag vurderer, at udbudsreglerne er overtrådt. Udbuddet vedrører driften af døgnbemandede lægehelikoptere med baser i Billund, Skive, Saltum og Ringsted. Helikopterne flyver primært syge og svært tilskadekomne patienter, hvor tiden er knap, og afstanden til nærmeste hospital er lang.

IGEN, IGEN …Da opgaven med den landsdækkende ordning første gang blev sendt i udbud i 2013, brød regionen udbudsreglerne, fastslog Klagenævnet for Udbud og Østre Landsret efterfølgende. Nu, da ordningen igen er blevet sendt i udbud, vurderer Klagenævnet for Udbud altså på det foreliggende grundlag, at regionen har gjort det igen ved uberettiget at have afskåret Babcock Scandinavian Air Ambulance (Babcock SAA) fra at deltage. Det er Babcock SAA, der har klaget, ligesom det i øvrigt også var tilfældet i 2013 – dengang dog under et andet navn.

Klagenævnet for Udbud modtager ifølge sine årsrapporter lidt over 100 klager om året, og typisk får klagen opsættende virkning i ganske få tilfælde. I 2019 skete det i fire sager, men lektor i udbudsret på Københavns Universitet Carina Risvig Hamer fortæller, at de fleste af disse vedrører situationer, hvor kontrakten allerede er blevet tildelt.

»Det er endnu mere sjældent, at det sker i fasen efter en prækvalifikation,« siger hun til Jyllands-Posten

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar