Vil fremme ansvarlige offentlige indkøb

Erhvervsministeren vil fremme ansvarlige offentlige indkøb. – ”Den offentlige sektor er en stor og vigtig kunde for mange virksomheder, og det kan derfor gøre en mærkbar positiv forskel, når der stilles krav om ansvarlig virksomhedsadfærd. Men vores virksomheder kan ikke være tjent med at blive mødt med uklare krav, som der ikke følges op på. Det kan – og skal – vi gøre bedre. Sådan siger Erhvervsminister Brian Mikkelsen og fortsætter: – Virksomhederne skal møde krav, der er med til at holde dem skarpe på det her område, og som gør ansvarlig virksomhedsadfærd til et konkurrenceparameter uden, at det medfører øgede omkostninger. Derfor er jeg gået i dialog med KL om, hvordan vi kan styrke indsatsen på tværs.

Hvis den offentlige sektor skal blive bedre til at lave ansvarlige offentlige indkøb, skal der gøres op med uklare krav til leverandørerne. Erhvervsministeren er nu gået i dialog med KL om at igangsætte en række initiativer på området. Den offentlige sektor køber hvert år ind for ca. 300 mia. kr. Offentlige indkøbere har gode muligheder for at stille krav om fx sociale og miljømæssige hensyn i deres udbud og dermed sikre ansvarlige offentlige indkøb. Men ofte oplever leverandørerne, at de krav, der stilles, er så varierende og uklart formulerede, at de er vanskelige at efterleve.

Laila Kildesgaard, direktør i Kommunernes Landsforening (KL) og medlem af Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst udtaler: – Kommunerne arbejder aktivt med at styrke samfundsansvar, når de køber ind – både enkeltvis og når kommunerne køber ind i fællesskab gennem SKI. Tilsvarende er der i KL’s nye fælleskommunale indkøbsstrategi en klar målsætning om, at der i stigende grad skal anlægges et totalomkostningsperspektiv på offentlige indkøb, som Dialogforums anbefalinger også peger på. KL er positive over for og bakker op om fællesoffentlige initiativer, der kan understøtte den positive udvikling, der er i gang. Det er oplagt at videreudvikle og udbygge eksisterende fælles platforme, såsom “Udbudsportalen – den ansvarlige indkøber”.

 

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar