Få bidrager stort

Få bidrager stort til Danmarks betalingsbalanceoverskud.

Af Helle Eis Christensen (Danmarks Nationalbank), Robert Wederkinck (Danmarks Nationalbank), Caroline Bo (Danmarks Statistik) og Søren Burman (Danmarks Statistik)

Danmark har længe haft et betalingsbalanceoverskud over for udlandet. Industrien bidrager stort til betalingsbalanceoverskuddet fordi sektoren har omfattende nettovareeksport. Danske industrikoncerner har i stigende grad organiseret sig globalt med vareproduktion på tværs af grænser. Der er således en tæt sammenhæng mellem industriens investeringer i udenlandske datterselskaber samt dansk eksport og formueindkomst, der påvirker opgørelsen af betalingsbalancen.

Som led i belysningen af industrikoncernernes internationale organisering og betydning for dansk økonomi ser denne analyse nærmere på investeringer i udlandet og koncernernes samlede bidrag til betalingsbalanceoverskuddet i 2018.

For at belyse tilstedeværelsen i udlandet ses der – som noget helt nyt – på de ultimative investeringslande for industrikoncernernes investeringer i udlandet.

Analysens hovedkonklusioner:

  • Blot fem store industrikoncerners samlede bidrag til betalingsbalanceoverskuddet svarer næsten til hele det danske betalingsbalanceoverskud i 2018.
  • Industrikoncernernes samlede bidrag til betalingsbalancen var 297 mia. kr. i 2018, hvilket er knap det dobbelte af det samlede betalingsbalanceoverskud.
  • Overskuddet er drevet af vareeksport, hvoraf en stigende del aldrig krydser dansk grænse, fordi varerne produceres i udenlandske datterselskaber mv.
  • Industrikoncerner har betydelige investeringer i udenlandske datterselskaber. Komplekse koncernstrukturer gør, at investeringer ofte passerer gennem flere lande før de når det endelige investeringsland.
  • Ny metode til beregning af endeligt investeringsland viser, at især investeringer i Kina og Rusland sker gennem andre lande.

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap