EG får medhold i udbudsklage

Selvom kundeforholdet mellem EG og ØS Indsigt er rigtig godt forankret, viste EG ingen nåde ved det seneste EU-udbud om en ny kontrakt. I EU-udbudsmaterialet til ØS-indsigt blev der efterspurgt specifikke teknologier. Det må man ikke ifølge Udbudsloven. Derfor klagede EG over EU-udbuddet. Klagenævnet for EU-udbud kom med en delkendelse, som gav EG medhold i deres klage. Ejerkredsen bag ØS-Indsigt – 10 kommuner og to regioner – har nu annulleret udbuddet, og gennemfører et nyt udbud i slutningen af august. Det fortæller KIT-magasinet – og fortsætter:.

I stedet for at dele udbuddet op i to dele, som det er sket i det annullerede udbud, bliver det nye udbud et samlet udbud. Så driften af systemet og udvikling og vedligehold af applikationen slås sammen i en kontrakt. I det annullerede udbud vandt EG driftskontrakten, men tabte applikationskontrakten til Miracle.

”Vi valgte at klage, fordi udbudsmaterialet nævnte specifikke teknologier. Det må man ikke ifølge udbudsloven. Udbudsmaterialet om applikationen nævnte specifikt MYSQL. I udbudsmaterialet må man ikke nævne specifikke teknologier, men efterspørge funktionelle krav. Hvordan og med hvilke teknologier disse krav opfyldes er udbudsmaterialet underordnet,” siger EG’s direktør Johnny Iversen. ”Vi leverer i dag en løsning, der kører rigtig godt, og vores tilbud byggede på den eksisterende teknologi. Det vil sige en DB2 database. Da udbudsmaterialet lægger op til at skifte over til MYSQL, og vi lagde op til i vores tilbud at fortsætte med den eksisterende DB2-teknologi, kan det være en årsag til, at vi tabte det ene udbud. Men ifølge udbudsloven må man ikke nævne specifikke teknologier i udbuddet, og det har klagenævnet givet os medhold i,” siger Johnny Iversen. Applikationskontrakten mest strategisk for EG Når EG vandt driftskontrakten, men tabte kontrakten til applikationsdelen og alligevel vælger at klage, skyldes det også, ifølge Johnny Iversen, at applikationskontrakten er den mest strategiske for EG at fastholde.

EG har i dag mere end 300 ansatte, der beskæftiger sig med softwareudvikling og -vedligeholdelse til offentlige kunder i styrelser, regioner og kommuner. ”Vi oplever, at vi skaber mest værdi for kunderne, når de samler applikationsudvikling og drift, som betyder at kunderne kun har ét sted at ringe hen. Vores forretningsmæssige identitet er inden for softwareudvikling. Det er derfor, vi er interessante som leverandør for en række offentlige kunder. Vi er også gode til drift, men det er vi bare ikke ene om. Derfor er applikationskontrakten, som vi tabte, den mest strategiske for os.” ”Vi har haft møde med ejerkredsen om det nye udbud. Det kommer i slutningen af august, men på grund af forsinkelsen vil det betyde, at den nuværende løsning løber over i en ny kontraktperiode på den eksisterende platform. Vi har tilkendegivet, at vi vil gerne gøre alt hvad vi kan, for at give kunderne en sikker drift, indtil ejerkredsen bag ØS Indsigt får truffet en ny afgørelse”.

”Vi har også fået at vide, at det nye udbud bliver et samlet udbud, der dækker hele kontrakten – både drift og softwareudvikling og -vedligeholdelse. Det glæder os, da vi kan byde på hele opgaven. ØS Indsigt er en god kunde, som vi har haft et rigtig godt samarbejde med i mange år,” siger Johnny Iversen. EG leverer løsninger til regioner og kommuner og har været på det offentlige marked i flere årtier. Mest anvendt er løn- og personalesystemerne fra EG Silkeborg Data, som EG opkøbte i 2015. Også Kommunernes Ydelsessystem, KY (kontanthjælp red.) som EG vandt.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar